My Aloha
BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC SẢN PHẨM - BOSTON PHARMA THÁNG 11/2019
Dành cho QLKD và TDV
bắt đầu

09h00

11/11/2019

kết thúc

21h00

15/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

153 thí sinh đăng ký
 • 1
  14 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  12 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 3
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 4
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 5
  11 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 6
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 7
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 8
  10 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 9
  9 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 10
  9 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 11
  8 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 12
  8 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 13
  7 thí sinh tại Mr. NGUYỄN ĐẠI CƯỜNG
 • 14
  6 thí sinh tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 15
  4 thí sinh tại Mr. TRẦN PHAN TẤN
 • 16
  4 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 17
  3 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • 18
  2 thí sinh tại Mr. ĐỖ ĐỨC VINH
 • 19
  2 thí sinh tại Mr. NGUYỄN ĐÌNH THOẠI VŨ
 • Xem thêm
254 thí sinh đã thi
 • 1
  45 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  24 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 3
  22 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 4
  19 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 5
  17 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 6
  17 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 7
  17 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 8
  15 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 9
  13 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 10
  13 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 11
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 12
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN ĐÌNH THOẠI VŨ
 • 13
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 14
  8 thí sinh tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 15
  7 thí sinh tại Mr. TRẦN PHAN TẤN
 • 16
  5 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
153

Lượt đăng ký

254

Lượt thi

Đăng ký nhanh: