My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  60 thí sinh tại MIỀN BẮC
 • 2
  44 thí sinh tại MEKONG
 • 3
  23 thí sinh tại HỒ CHÍ MINH
 • 4
  14 thí sinh tại MIỀN TRUNG
 • 5
  12 thí sinh tại MIỀN ĐÔNG
 • 6
  9 thí sinh tại NAM TRUNG BỘ
 • 7
  6 thí sinh tại TÂY NGUYÊN
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  101 lượt thi tại MIỀN BẮC
 • 2
  94 lượt thi tại MEKONG
 • 3
  39 lượt thi tại HỒ CHÍ MINH
 • 4
  28 lượt thi tại MIỀN TRUNG
 • 5
  15 lượt thi tại MIỀN ĐÔNG
 • 6
  13 lượt thi tại NAM TRUNG BỘ
 • 7
  8 lượt thi tại TÂY NGUYÊN
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 168
  Tổng lượt đăng ký
 • 298
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

CAO THỊ THANH HƯƠNG

Địa chỉ:
Tel: 0935050540
Email: huongcao.mkt@gmail.com

Đăng ký nhanh: