My Aloha
BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC SẢN PHẨM - BOSTON PHARMA THÁNG 05/2020
Dành cho QLKD và TDV - Công ty CPDP Boston Việt Nam
bắt đầu

09h00

20/05/2020

kết thúc

21h00

26/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

156 thí sinh đăng ký
 • 1
  19 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  13 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 3
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 4
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 5
  11 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 6
  11 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 7
  10 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 8
  9 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 9
  9 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 10
  9 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 11
  7 thí sinh tại Mr. VŨ CÔNG THÀNH
 • 12
  6 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 13
  6 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 14
  6 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • 15
  6 thí sinh tại Mr. ĐỖ ĐỨC VINH
 • 16
  5 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 17
  5 thí sinh tại Ms. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • Xem thêm
242 thí sinh đã thi
 • 1
  30 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  23 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 3
  20 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 4
  20 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 5
  16 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 6
  15 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 7
  15 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 8
  15 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 9
  14 thí sinh tại Mr. ĐỖ ĐỨC VINH
 • 10
  13 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 11
  13 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 12
  9 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 13
  9 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 14
  9 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • 15
  8 thí sinh tại Mr. VŨ CÔNG THÀNH
 • 16
  7 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 17
  6 thí sinh tại Ms. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • Xem thêm
 • 1
  Lê Văn Như Ý
  Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 2
  NGÔ HOÀNG ĐẠT
  Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 3
  HUỲNH VĂN PHÊ
  Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 4
  NGUYỄN THANH PHƯƠNG
  Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 5
  PHAN MINH THÀNH
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 6
  TRẦN VĂN TRí
  Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 7
  Nguyễn Thị Lệ Chi
  Mr. VŨ CÔNG THÀNH
 • 8
  NGUYỄN VĂN ĐIỀN
  Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 9
  DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 10
  Vu Phuong Vu
  Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 11
  VŨ CÔNG THÀNH
  Mr. VŨ CÔNG THÀNH
 • 12
  TRẦN NGỌC SƠN
  Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 13
  Trần Văn Công
  Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 14
  TRƯƠNG HUY TIẾN
  Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 15
  LƯƠNG THỊ HIỆP
  Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 16
  PHẠM TRANG THIÊN HƯƠNG
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 17
  TRẦN MAI PHƯƠNG THẢO
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 18
  NGUYỄN THỊ HIỀN
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 19
  TRẦN THỊ THU THỦY
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 20
  NGUYỄN HỮU TRÍ
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • Xem thêm
thống kê
156

Lượt đăng ký

242

Lượt thi

Đăng ký nhanh: