My Aloha
BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC SẢN PHẨM - BOSTON PHARMA THÁNG 03/2020
bắt đầu

09h00

16/03/2020

kết thúc

14h00

24/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

175 thí sinh đăng ký
 • 1
  17 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 2
  15 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 3
  14 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 4
  13 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • 5
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 6
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 7
  11 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 8
  11 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 9
  10 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 10
  10 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 11
  9 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 12
  9 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 13
  8 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 14
  7 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 15
  6 thí sinh tại Mr. NGUYỄN ĐẠI CƯỜNG
 • 16
  5 thí sinh tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 17
  4 thí sinh tại Mr. VŨ CÔNG THÀNH
 • 18
  2 thí sinh tại Mr. ĐỖ ĐỨC VINH
 • Xem thêm
332 thí sinh đã thi
 • 1
  36 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 2
  33 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 3
  30 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 4
  25 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 5
  22 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 6
  22 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 7
  21 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 8
  20 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • 9
  20 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 10
  19 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 11
  18 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 12
  18 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 13
  18 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 14
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 15
  10 thí sinh tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 16
  8 thí sinh tại Mr. NGUYỄN ĐẠI CƯỜNG
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
175

Lượt đăng ký

332

Lượt thi

Đăng ký nhanh: