My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  21 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  16 thí sinh tại Mr. VŨ VĂN HÙNG
 • 3
  14 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 4
  13 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 5
  12 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 6
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 7
  10 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 8
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 9
  10 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 10
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 11
  9 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 12
  9 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 13
  8 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 14
  6 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • 15
  5 thí sinh tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  52 lượt thi tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  37 lượt thi tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 3
  37 lượt thi tại Mr. VŨ VĂN HÙNG
 • 4
  30 lượt thi tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 5
  28 lượt thi tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 6
  25 lượt thi tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 7
  24 lượt thi tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 8
  24 lượt thi tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 9
  23 lượt thi tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 10
  22 lượt thi tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 11
  17 lượt thi tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 12
  16 lượt thi tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 13
  16 lượt thi tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 14
  9 lượt thi tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 15
  6 lượt thi tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 165
  Tổng lượt đăng ký
 • 366
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

CAO THỊ THANH HƯƠNG

Địa chỉ:
Tel: 0935050540
Email: huongcao.mkt@gmail.com

Đăng ký nhanh: