My Aloha
BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC SẢN PHẨM - BOSTON PHARMA THÁNG 02/2020
Dành cho QLKD và TDV của BOSTON PHARMA
bắt đầu

09h00

10/02/2020

kết thúc

21h00

14/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

165 thí sinh đăng ký
 • 1
  18 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  16 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 3
  14 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 4
  13 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 5
  12 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 6
  12 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 7
  10 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 8
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 9
  10 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 10
  10 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 11
  9 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 12
  9 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 13
  8 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 14
  6 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
 • 15
  5 thí sinh tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 16
  3 thí sinh tại Mr. LÊ ĐẠI CƯỜNG
Xem thêm
366 thí sinh đã thi
 • 1
  52 thí sinh tại Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 2
  37 thí sinh tại Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 3
  37 thí sinh tại Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 4
  30 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 5
  28 thí sinh tại Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 6
  25 thí sinh tại Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 7
  24 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DUY ĐÔNG
 • 8
  24 thí sinh tại Mr. NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG DUY
 • 9
  23 thí sinh tại Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 10
  22 thí sinh tại Mr. PHẠM VĂN LƯỠNG
 • 11
  17 thí sinh tại Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
 • 12
  16 thí sinh tại Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 13
  16 thí sinh tại Mr. ĐỖ THẾ TÙNG
 • 14
  9 thí sinh tại Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 15
  6 thí sinh tại Mr. NGUYỄN THIÊN LANH
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  NGUYỄN THỊ THÙY LINH
  Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 2
  LÊ BÁ VỆ
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 3
  CAO THỊ THANH HƯƠNG
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 4
  ĐỖ VĂN TRÍ
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 5
  BOSSTON
  Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 6
  NGUYỄN THANH PHƯƠNG
  Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 7
  NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 8
  PHẠM HIẾU NGHĨA
  Mr. NGUYỄN VĂN ĐIỀN
 • 9
  NGUYỄN HỮU TRÍ
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 10
  PHẠM TRANG THIÊN HƯƠNG
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 11
  NGUYEN NGOC PHUONG
  Ms NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 • 12
  PHAN MINH THÀNH
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 13
  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH
  Mr. LÊ QUANG TUẤN
 • 14
  PHẠM HỒNG LONG
  Mr. NGUYỄN VĂN HÒA
 • 15
  LƯU VĂN SƠN
  Mr. LƯU VĂN SƠN
 • 16
  TRẦN VĨ KIỆN
  Mr. PHẠM PHÚ TẤN THANH
 • 17
  VÕ CHÍ HẢI
  Mr. VÕ CHÍ HẢI
 • 18
  TRẦN THỊ THU THỦY
  Mr. LÊ BÁ VỆ
 • 19
  HUỲNH BÁ HẢI
  Mr. NGUYỄN HUY HOÀNG
 • 20
  Ninh Thị Thanh Nữ
  Mr. NGUYỄN SONG HỒNG HÀ
Xem thêm
thống kê
165

Lượt đăng ký

366

Lượt thi

Đăng ký nhanh: