My Aloha
Bài kiểm tra Giáo dục chính trị 20T3-KLB1CD
có 50 câu hỏi, sinh viên làm trong 45 phút, số lần làm bài tối đa 3 lần/SV, nội dung thi thuộc các bài 1-2-3-4 của môn học
bắt đầu

03h56

05/04/2021

kết thúc

03h56

18/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

31 thí sinh đăng ký
 • 1
  25 thí sinh tại 20T3-KLB1CĐ
 • 2
  6 thí sinh tại 20T3-KLB2CĐ
20 thí sinh đã thi
 • 1
  20 thí sinh tại 20T3-KLB1CĐ
 • 1
  Thanh Hoài
  20T3-KLB1CĐ
 • 2
  Nguyễn Ngọc Uyên Vy
  20T3-KLB1CĐ
 • 3
  Lê Huỳnh Xuân Mai
  20T3-KLB1CĐ
 • 4
  Mai Thị Ngọc Châu
  20T3-KLB1CĐ
 • 5
  Thu Trang
  20T3-KLB1CĐ
 • 6
  Nguyễn Văn Chương
  20T3-KLB1CĐ
 • 7
  Linh Đan
  20T3-KLB1CĐ
 • 8
  Trương Hoàng Ánh Linh
  20T3-KLB1CĐ
 • 9
  N G Ọ C
  20T3-KLB1CĐ
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
31

Lượt đăng ký

20

Lượt thi

Đăng ký nhanh: