My Aloha
Bài kiểm tra định kỳ lần 2 môn Giáo dục Chính trị 20C
Bài kiểm tra 50 câu làm trong 45 phút, mỗi SV được làm tối đa 2 lần, lấy điểm cao hơn trong 2 lần
bắt đầu

00h00

22/02/2021

kết thúc

00h00

01/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

121 thí sinh đăng ký
 • 1
  60 thí sinh tại 20C1-CNL1
 • 2
  57 thí sinh tại 20C1-CNL2
 • 3
  3 thí sinh tại 20C2-ĐĐT1
182 thí sinh đã thi
 • 1
  91 thí sinh tại 20C1-CNL1
 • 2
  87 thí sinh tại 20C1-CNL2
 • 3
  3 thí sinh tại 20C2-ĐĐT1
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
121

Lượt đăng ký

182

Lượt thi

Đăng ký nhanh: