My Aloha
Bài kiểm tra định kỳ lần 1 môn Giáo dục chính trị 20T4-CNO3 và 20T4 CMT2
Bài kiểm tra định kỳ lần 1 môn Giáo dục chính trị, với 50 câu làm trong 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc bài 1, 2, 3 môn GDCT, sinh viên làm bài 1 lần
bắt đầu

22h00

31/12/2020

kết thúc

00h00

02/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

86 thí sinh đăng ký
 • 1
  55 thí sinh tại 20T4-CNO3
 • 2
  31 thí sinh tại 20T4-CMT2
102 thí sinh đã thi
 • 1
  66 thí sinh tại 20T4-CNO3
 • 2
  36 thí sinh tại 20T4-CMT2
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
86

Lượt đăng ký

102

Lượt thi

Đăng ký nhanh: