My Aloha
bài kiểm tra 15 phút môn tin học
bắt đầu

16h00

24/03/2020

kết thúc

16h20

24/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1 thí sinh đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại 10a1
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
1

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: