My Aloha
BÀI CA NHỚ BÁC
Cuộc thi âm nhạc trực tuyến chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
bắt đầu

07h00

30/04/2020

kết thúc

21h00

02/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,258 thí sinh đăng ký
 • 1
  386 thí sinh tại Khoa Sư Phạm
 • 2
  244 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 3
  150 thí sinh tại Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên - Thiên nhiên
 • 4
  136 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 5
  104 thí sinh tại Khoa Luật và Khoa học Chính trị
 • 6
  83 thí sinh tại Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật
 • 7
  78 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  39 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
 • 9
  36 thí sinh tại Khác (Cựu sinh viên, thí sinh ngoài trường,...)
 • 10
  1 thí sinh tại Chi đoàn cán bộ PBTTTV
 • 11
  1 thí sinh tại Trường PTTH Sư Phạm
 • Xem thêm
4,022 thí sinh đã thi
 • 1
  1,248 thí sinh tại Khoa Sư Phạm
 • 2
  760 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 3
  497 thí sinh tại Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên - Thiên nhiên
 • 4
  423 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 5
  312 thí sinh tại Khoa Luật và Khoa học Chính trị
 • 6
  289 thí sinh tại Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật
 • 7
  244 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  134 thí sinh tại Khác (Cựu sinh viên, thí sinh ngoài trường,...)
 • 9
  111 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
 • 10
  5 thí sinh tại Chi đoàn cán bộ PBTTTV
 • 11
  1 thí sinh tại Trường PTTH Sư Phạm
 • Xem thêm
 • 1
  Lê Thị Mỹ Xuyên
  Khoa Sư Phạm
 • 2
  Nguyễn Thị Thanh Ngân
  Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 3
  Nguyễn Thị Thanh Ngân
  Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 4
  Huỳnh Văn Phi
  Khoa Sư Phạm
 • 5
  Lê Thị Mỹ Xuyên
  Khoa Sư Phạm
 • 6
  Lê Thị Mỹ Xuyên
  Khoa Sư Phạm
 • 7
  Bùi Quốc Bảo
  Khoa Sư Phạm
 • 8
  Huỳnh Văn Phi
  Khoa Sư Phạm
 • 9
  Nguyễn Thị Thanh Ngân
  Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 10
  Nguyễn Thị Thanh Ngân
  Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 11
  Huỳnh Văn Phi
  Khoa Sư Phạm
 • 12
  Nguyễn Đại Phú
  Khoa Sư Phạm
 • 13
  Lê Thị Mỹ Xuyên
  Khoa Sư Phạm
 • 14
  Lê Thị Mỹ Xuyên
  Khoa Sư Phạm
 • 15
  Phan Thanh Ngoan
  Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật
 • 16
  Luc Dang
  Chi đoàn cán bộ PBTTTV
 • 17
  Truc Mai Dao Thi
  Khác (Cựu sinh viên, thí sinh ngoài trường,...)
 • 18
  Hà Quốc Đạt
  Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 19
  Nguyễn Thị Thanh Ngân
  Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 20
  Nguyễn Thị Thanh Ngân
  Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
1,258

Lượt đăng ký

4,022

Lượt thi

Đăng ký nhanh: