My Aloha
"Bác sỹ học đường" tỏa sáng
Cuộc thi dành cho Sinh viên Khoa Y, Trường ĐH Duy Tân. Thời gian diễn ra phần thi trắc nghiệm: 10h00 - 10h30, 13/02/2020.
bắt đầu

10h00

13/02/2020

kết thúc

10h30

13/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

43 thí sinh đăng ký
 • 1
  2 thí sinh tại K23YDK8
 • 2
  2 thí sinh tại K23YDK7
 • 3
  2 thí sinh tại K21YDK2
 • 4
  2 thí sinh tại K25YDR2
 • 5
  2 thí sinh tại K23YDK2
 • 6
  2 thí sinh tại K24YDR1
 • 7
  2 thí sinh tại K24YDK3
 • 8
  2 thí sinh tại K24YDK5
 • 9
  2 thí sinh tại K24YDR2
 • 10
  2 thí sinh tại K21YDK1
 • 11
  2 thí sinh tại K25YDK2
 • 12
  2 thí sinh tại K25YDK1
 • 13
  2 thí sinh tại K24YDK1
 • 14
  2 thí sinh tại K22YDK4
 • 15
  2 thí sinh tại K25YDK3
 • 16
  2 thí sinh tại K23YDK3
 • 17
  2 thí sinh tại K24YDK4
 • 18
  2 thí sinh tại K25YDR1
 • 19
  2 thí sinh tại K22YDK3
 • 20
  2 thí sinh tại K23YDK1
 • Xem thêm
43 thí sinh đã thi
 • 1
  2 thí sinh tại K23YDK8
 • 2
  2 thí sinh tại K22YDK3
 • 3
  2 thí sinh tại K25YDK3
 • 4
  2 thí sinh tại K23YDK2
 • 5
  2 thí sinh tại K24YDR2
 • 6
  2 thí sinh tại K23YDK7
 • 7
  2 thí sinh tại K25YDR1
 • 8
  2 thí sinh tại K22YDK4
 • 9
  2 thí sinh tại K21YDK1
 • 10
  2 thí sinh tại K23YDK3
 • 11
  2 thí sinh tại K24YDK1
 • 12
  2 thí sinh tại K21YDK2
 • 13
  2 thí sinh tại K23YDK1
 • 14
  2 thí sinh tại K24YDK4
 • 15
  2 thí sinh tại K25YDK2
 • 16
  2 thí sinh tại K24YDK3
 • 17
  2 thí sinh tại K24YDK5
 • 18
  2 thí sinh tại K24YDR1
 • 19
  2 thí sinh tại K25YDR2
 • 20
  2 thí sinh tại K25YDK1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
43

Lượt đăng ký

43

Lượt thi

Đăng ký nhanh: