My Aloha
" Bác Hồ - Những mùa xuân lịch sử"
Cuộc thi tìm hiểu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 và tìm hiểu về phong cách, cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.
bắt đầu

00h00

19/05/2020

kết thúc

00h00

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

134 thí sinh đăng ký
 • 1
  40 thí sinh tại Chi đoàn trường Hướng Dương
 • 2
  33 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 9
 • 3
  25 thí sinh tại Chi đoàn trường Lê Quý Đôn
 • 4
  16 thí sinh tại Chi đoàn trường Lam Sơn
 • 5
  5 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 4
 • 6
  4 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 5
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 3
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 6
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 2
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 11
 • 11
  1 thí sinh tại Chi đoàn trường Vành Khuyên
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Công An
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 12
 • Xem thêm
134 thí sinh đã thi
 • 1
  40 thí sinh tại Chi đoàn trường Hướng Dương
 • 2
  33 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 9
 • 3
  25 thí sinh tại Chi đoàn trường Lê Quý Đôn
 • 4
  16 thí sinh tại Chi đoàn trường Lam Sơn
 • 5
  5 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 4
 • 6
  4 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 5
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 3
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 6
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 2
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 11
 • 11
  1 thí sinh tại Chi đoàn trường Vành Khuyên
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Công An
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn khu phố 12
 • Xem thêm
 • 1
  dang thu trang
  Chi đoàn khu phố 9
 • 2
  Nguyễn Thanh vân
  Chi đoàn khu phố 9
 • 3
  Tai
  Chi đoàn khu phố 9
 • 4
  Nguyễn Thị Hải Duyên
  Chi đoàn khu phố 9
 • 5
  Thu trang
  Chi đoàn khu phố 9
 • 6
  dang thu trang
  Chi đoàn khu phố 9
 • 7
  Bùi Uyên Vy
  Chi đoàn khu phố 3
 • 8
  Nguyễn thanh long
  Chi đoàn khu phố 9
 • 9
  Trương kim ngân
  Chi đoàn khu phố 9
 • 10
  TRANG
  Chi đoàn khu phố 9
 • 11
  Thanh long
  Chi đoàn khu phố 9
 • 12
  Vân
  Chi đoàn khu phố 9
 • 13
  Yến Trần
  Chi đoàn trường Lê Quý Đôn
 • 14
  Đặng thu trang
  Chi đoàn khu phố 9
 • 15
  Thanh long
  Chi đoàn khu phố 9
 • 16
  van
  Chi đoàn khu phố 9
 • 17
  Lăng Nhược Bình
  Chi đoàn khu phố 5
 • 18
  Nguyễn Việt Linh
  Chi đoàn khu phố 9
 • 19
  Mai Nguyễn Lê Thanh
  Chi đoàn khu phố 9
 • 20
  Trung Trực
  Chi đoàn Công An
 • Xem thêm
thống kê
134

Lượt đăng ký

134

Lượt thi

Đăng ký nhanh: