My Aloha
Ánh sáng soi đường test
Dành cho học sinh THPT
bắt đầu

00h00

01/01/2021

kết thúc

00h00

30/12/2024

cuộc thi sẽ kết thúc trong

16 thí sinh đăng ký
 • 1
  10 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 2
  4 thí sinh tại huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 3
  1 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hoà
64 thí sinh đã thi
 • 1
  35 thí sinh tại huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 2
  26 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 3
  2 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hoà
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
16

Lượt đăng ký

64

Lượt thi

Đăng ký nhanh: