My Aloha
Ánh sáng soi đường
Dành cho học sinh THPT
bắt đầu

00h00

01/02/2020

kết thúc

00h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10 thí sinh đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 2
  2 thí sinh tại huyện đoàn Vĩnh Cửu
19 thí sinh đã thi
 • 1
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 2
  3 thí sinh tại huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
10

Lượt đăng ký

19

Lượt thi

Đăng ký nhanh: