My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 2
  2 thí sinh tại huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  12 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 2
  3 lượt thi tại huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 10
  Tổng lượt đăng ký
 • 16
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huỳnh Quang Thịnh

Địa chỉ:
Tel: 0901698980
Email: giang.nguyen@myaloha.vn

Đăng ký nhanh: