banner
bắt đầu

00h00

08/03/2021

kết thúc

00h00

29/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

48
Lượt đăng kí
 • 1 13 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Thọ Khương
 • 2 12 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vĩnh Đại
 • 3 7 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vân Thạch
 • 4 5 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Nam Sơn
 • 5 4 thí sinh tại Chi Đoàn trường MG Vàng Anh
 • 6 2 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Mỹ Bình
 • 7 2 thí sinh tại Chi Đoàn trường TH Lê Thị Hồng Gấm
 • 8 2 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân xã Tam Hiệp
 • 9 1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vân Trai
Xem thêm
95
Lượt dự thi
 • 1 38 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Thọ Khương
 • 2 21 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vĩnh Đại
 • 3 14 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vân Thạch
 • 4 7 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Nam Sơn
 • 5 5 thí sinh tại Chi Đoàn trường TH Lê Thị Hồng Gấm
 • 6 5 thí sinh tại Chi Đoàn trường MG Vàng Anh
 • 7 2 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân xã Tam Hiệp
 • 8 2 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vân Trai
 • 9 1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Mỹ Bình
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Trần Thị Hạnh
 • 2Trần Văn Bảo
 • 3Lương Thị Diễm Trinh
 • 4Trần Văn Mạnh
 • 5Trần Anh Thư
 • 6Phan Văn Nhâm
 • 7Văn Trần
 • 8Võ Như Pháp
 • 9Đoàn Thị Hương
 • 10Trần Ngọc Vũ
Xem thêm