My Aloha
ÁNH SÁNG NIỀM TIN
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Di chúc Bác của Công Đoàn - Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.
bắt đầu

06h00

15/10/2019

kết thúc

23h55

28/10/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

204 thí sinh đăng ký
 • 1
  135 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 2
  17 thí sinh tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
 • 3
  10 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
 • 4
  9 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)
 • 5
  8 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành
 • 6
  5 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
 • 7
  4 thí sinh tại Công ty TNHH CNS Amura Precision (CAP)
 • 8
  4 thí sinh tại Nhà máy CNS Thạnh Phát (CNP)
 • 9
  3 thí sinh tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
 • 10
  3 thí sinh tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
 • 11
  2 thí sinh tại Nhà máy Cơ khí CNS
 • 12
  2 thí sinh tại Công ty Cổ phần Cơ khí SINCO
 • 13
  1 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTPCo)
 • 14
  1 thí sinh tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi cao su V.R.G Sado
 • Xem thêm
523 thí sinh đã thi
 • 1
  392 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 2
  33 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
 • 3
  24 thí sinh tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
 • 4
  18 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)
 • 5
  11 thí sinh tại Nhà máy CNS Thạnh Phát (CNP)
 • 6
  10 thí sinh tại Công ty TNHH CNS Amura Precision (CAP)
 • 7
  9 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành
 • 8
  7 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
 • 9
  5 thí sinh tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
 • 10
  5 thí sinh tại Công ty Cổ phần Cơ khí SINCO
 • 11
  4 thí sinh tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
 • 12
  2 thí sinh tại Nhà máy Cơ khí CNS
 • 13
  2 thí sinh tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi cao su V.R.G Sado
 • 14
  1 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTPCo)
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ năm, 19/09/2019

THỂ LỆ

Thứ tư, 18/09/2019

TÀI LIỆU

thống kê
204

Lượt đăng ký

523

Lượt thi

Đăng ký nhanh: