My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

19/09/2019
18/09/2019

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  135 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 2
  17 thí sinh tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
 • 3
  10 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
 • 4
  9 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)
 • 5
  8 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành
 • 6
  5 thí sinh tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
 • 7
  4 thí sinh tại Công ty TNHH CNS Amura Precision (CAP)
 • 8
  4 thí sinh tại Nhà máy CNS Thạnh Phát (CNP)
 • 9
  3 thí sinh tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
 • 10
  3 thí sinh tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
 • 11
  2 thí sinh tại Nhà máy Cơ khí CNS
 • 12
  2 thí sinh tại Công ty Cổ phần Cơ khí SINCO
 • 13
  1 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTPCo)
 • 14
  1 thí sinh tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi cao su V.R.G Sado
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  392 lượt thi tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 2
  33 lượt thi tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
 • 3
  24 lượt thi tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
 • 4
  18 lượt thi tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)
 • 5
  11 lượt thi tại Nhà máy CNS Thạnh Phát (CNP)
 • 6
  10 lượt thi tại Công ty TNHH CNS Amura Precision (CAP)
 • 7
  9 lượt thi tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành
 • 8
  7 lượt thi tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
 • 9
  5 lượt thi tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
 • 10
  5 lượt thi tại Công ty Cổ phần Cơ khí SINCO
 • 11
  4 lượt thi tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
 • 12
  2 lượt thi tại Nhà máy Cơ khí CNS
 • 13
  2 lượt thi tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi cao su V.R.G Sado
 • 14
  1 lượt thi tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTPCo)
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 204
  Tổng lượt đăng ký
 • 523
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ:
Tel: 0983775761
Email: doanthanhniencns@gmail.com

Đăng ký nhanh: