My Aloha
ABOplustn - Ai nhanh tay hơn ai!
Mini game dành cho TNV ABOplus Thái Nguyên. Chúng ta cùng nhau đua top nào
bắt đầu

00h00

20/12/2019

kết thúc

00h00

30/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

313 thí sinh đăng ký
 • 1
  59 thí sinh tại Đội máu Sư Phạm
 • 2
  52 thí sinh tại Đội máu Ngoại Ngữ
 • 3
  39 thí sinh tại Đội máu Nông Lâm
 • 4
  37 thí sinh tại Đội máu Khoa Học
 • 5
  34 thí sinh tại Đội máu Công Nghệ Thông Tin
 • 6
  31 thí sinh tại Đội máu Kinh Tế
 • 7
  28 thí sinh tại Đội máu Công Nghiệp
 • 8
  13 thí sinh tại Khác
 • 9
  8 thí sinh tại Đội máu Kinh Tế - Kỹ Thuật
 • 10
  7 thí sinh tại Đội máu Kinh Tế - Tài Chính
 • 11
  4 thí sinh tại Đội Hiến máu Cấp Cứu
 • Xem thêm
5,568 thí sinh đã thi
 • 1
  2,014 thí sinh tại Đội máu Khoa Học
 • 2
  1,147 thí sinh tại Đội máu Ngoại Ngữ
 • 3
  940 thí sinh tại Đội máu Công Nghiệp
 • 4
  496 thí sinh tại Đội máu Nông Lâm
 • 5
  266 thí sinh tại Đội máu Công Nghệ Thông Tin
 • 6
  247 thí sinh tại Khác
 • 7
  203 thí sinh tại Đội máu Kinh Tế
 • 8
  180 thí sinh tại Đội máu Sư Phạm
 • 9
  39 thí sinh tại Đội máu Kinh Tế - Tài Chính
 • 10
  20 thí sinh tại Đội Hiến máu Cấp Cứu
 • 11
  14 thí sinh tại Đội máu Kinh Tế - Kỹ Thuật
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 20/12/2019

THÔNG BÁO

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
313

Lượt đăng ký

5,568

Lượt thi

Đăng ký nhanh: