My Aloha
53-80
bắt đầu

08h25

01/05/2021

kết thúc

08h25

30/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

12 thí sinh đăng ký
 • 1
  10 thí sinh tại Trắc nghiệm
 • 2
  2 thí sinh tại 511
12 thí sinh đã thi
 • 1
  7 thí sinh tại Trắc nghiệm
 • 2
  4 thí sinh tại 511
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
12

Lượt đăng ký

12

Lượt thi

Đăng ký nhanh: