Cơ chế giải quyết tranh chấp

Myaloha.vn và giảng viên có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ học viên liên quan đến giao dịch tại website Myaloha.vn

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của myaloha.vn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên là học viên gửi khiếu nại về thông tin khóa học của giảng viên qua email: cskh@myaloha.vn, Số điện thoại: 0901 69 89 80

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Myaloha.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của học viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Myaloha.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ thành viên để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Myaloha.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu học viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.


Thành viên học viên gửi khiếu nại tại địa chỉ: 

- Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Aloha

- Địa chỉ: Tầng 7 Asiana Kumho, Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM

- Email: cskh@myaloha.vn 

- Hotline: 0901 69 89 80


Myaloha.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của học viên (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên tham gia đăng bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm đối tác, giảng viên, học viên sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với đối tác, giảng viên cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với My Aloha sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến học viên và đối tác, giảng viên nếu được học viên hoặc đối tác, giảng viên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi đối tác, giảng viên, học viên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị My Aloha. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đối tác, giảng viên: My Aloha sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Myaloha sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của đối tác, giảng viên đó trên myaloha.vn đồng thời yêu cầu đối tác, giảng viên bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.


Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên học viên, đối tác, giảng viên, thì một trong 2 bên học viên và đối tác, giảng viên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.