1. Bạn biết gì về Câu lạc bộ Kỹ năng sống Trảng Bom


  10 câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn biết thông tin cơ bản về Câu lạc bộ

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thanh Trúc Thanh Trúc 21:38 13/11/2018 100.00%
  2 Thanh Trúc Thanh Trúc 21:19 13/11/2018 90.00%
  3 Nguyễn Hoàng Ngân Nguyễn Hoàng Ngân 18:55 13/11/2018 70.00%
  4 trần bình nguyên trần bình nguyên 20:07 13/11/2018 70.00%
  5 Nguyễn Thành Nho Nguyễn Thành Nho 10:43 20/11/2018 70.00%
  6 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 18:18 26/12/2018 50.00%
  7 An Pham An Pham 16:56 05/12/2018 40.00%
  8 IAMNOOB IAMNOOB 08:11 04/01/2019 40.00%
  9 IAMNOOB IAMNOOB 16:57 09/01/2019 40.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.