10 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC NGHỆ SĨ

Xem ảnh đoán tên nha mọi người

Thời gian làm bài: 5 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tranquangduy Tran Tranquangduy Tran 12:11 15/04/2018 100.00%
  2 Nguyễn Triệu Huy Nguyễn Triệu Huy 18:47 31/03/2018 90.00%
  3 Nguyễn Trọng Văn Nguyễn Trọng Văn 19:03 31/03/2018 90.00%
  4 Khang Diệp Khang Diệp 20:31 31/03/2018 90.00%
  5 Lê Thành Nhân Lê Thành Nhân 13:00 02/04/2018 90.00%
  6 Tranquangduy Tran Tranquangduy Tran 12:09 15/04/2018 90.00%
  7 CLB Giai Điệu Phương Nam CLB Giai Điệu Phương Nam 22:00 10/03/2018 90.00%
  8 Nguyễn Triệu Huy Nguyễn Triệu Huy 18:38 31/03/2018 80.00%
  9 Minh Luân Minh Luân 19:38 03/05/2018 80.00%
  10 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Trường Giang 08:12 20/04/2018 80.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.