10 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC NGHỆ SĨ

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Xem ảnh đoán tên nha mọi người

THAM GIA

GIÁO VIÊN

CLB Giai Điệu Phương Nam

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tri Anh Le

Tri Anh Le

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 30

Tri Anh Le

Tri Anh Le

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 26

Tri Anh Le

Tri Anh Le

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 33

 • 04

  Tranquangduy Tran

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 39 phút

 • 05

  CLB Giai Điệu Phương Nam

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 1 phút

 • 06

  Nguyễn Triệu Huy

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 3 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan