1. Giáo dục THCS

  • 14:54

   So sánh hai số hữu tỉ full

   So sánh hai số hữu tỉ full hệ thống cách so sánh hai số hữu tỉ bằng cách cơ bản là đưa về 2 phân số có cùng 1 mẫu dương rồi so sánh các tử số với nhau. Bên cạnh đó, còn cung cấp thêm phương pháp so sánh với các số trung gian như 0; 1 và -1, và phương pháp sử dụng phần bù của 1. Hy vọng rằng sẽ giúp các em có cái nhìn tổng quan và nắm bắt được các dạng so sánh hai số hữu tỉ.Link facebook: https://www.facebook.com/nhphuclkLink Youtube: https://www.youtube.com/nguyenhuuphuc2017Đặt lịch hẹn trực tiếp tư vấn học toán: https://nguyenhuuphuc.youcanbook.me Xem thêm

   71 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 09:30

   Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

   Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số giúp các em biết cách biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số với phương pháp đơn giản các em sẽ dễ dàng biểu diễn số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm trên trục số. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #sohuuti #toanlop7 #bieudiensohuuti #nguyenhuuphuc #phucmathdn #thayphuctoan ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   75 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 13:37

   Toán lớp 6 - Tìm x bằng máy tính casio siêu nhanh

   Toán lớp 6 - Tìm x bằng máy tính casio siêu nhanh giúp các em có tư duy tốt khi giải tìm x toán 6 với các dạng toán liên quan đến hai phân số bằng nhau cũng như dạng toán tìm x thông thường. Bênh cạnh đó còn cung cấp kỹ thuật dùng máy tính casio để giải quyết bài toán tìm x siêu nhanh, đây sẽ là một lợi thế khi các em dùng để kiểm tra kết quả bài toán ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #sohoc6 #kythuatcasiotoan6 #casiotoan6 #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Toán lớp 6 - Tìm x bằng máy tính casio siêu nhanh ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   110 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 19:33

   Kỹ thuật casio Toán 6

   Kỹ thuật casio Toán 6 - Không xem đừng hối hận sẽ giúp các em sử dụng máy tính casio hiệu quả hơn với các tính năng phân tích một số ra thừa số nguyên tố (FACT), tìm ước chung lớn nhất (GCD) và tìm bội chung nhỏ nhất (LCM). Những công việc trên hoàn toàn thực hiện bằng máy tính Casio. Tuy nhiên, các em hãy nhớ máy tính chỉ là công cụ, quan trọng nhất là các em hiểu bài và nắm vững kiến thức. Kiến thức tốt và công cụ mạnh sẽ giúp các em thành công. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #sohoc6 #kythuatcasiotoan6 #casiotoan6 #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Kỹ thuật casio Toán 6 - Không xem đừng hối hận ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   74 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 20:48

   Tập hợp - Phần tử của tập hợp - Bài tập

   Tập hợp - Phần tử của tập hợp - Bài tập giúp các em viết được tập hợp bằng 2 phương pháp liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử, từ trực quan tập hợp và sơ đồ Ven để chỉ ra mối quan hệ giữa các số và tập hợp. Viết được tập hợp từ các bài toán mang tính tư duy. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #sohoc6 #taphop #phantucuataphop #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Tập hợp - Phần tử của tập hợp - Bài tập ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   97 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 24:40

   Số học 6: Tập hợp - Phần tử của tập hợp

   Số học 6: Tập hợp - Phần tử của tập hợp giúp các em nhận biết các ví dụ về tập hợp trong toán học và thực tê. Quan trọng hơn là cách viết tập hợp, và biết được thế nào là phần tử của tập hợp, ký hiệu thuộc và không thuộc. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #sohoc6 #taphop #phantucuataphop #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Số học 6: Tập hợp - Phần tử của tập hợp ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   175 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 34:16

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2018 - 2019 với đáp án chi tiết sẽ giúp các em ôn tập lại các dạng toán giải phương trình bậc hai, giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải phương trình trùng phương, thu gọn biểu thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình, vẽ đồ thị hàm số, tìm tọa độ giao điểm, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Về phần hình học, các em sẽ được ôn tập kiến thức chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh tiếp tuyến, chứng minh tam giác đồng dạng để suy ra các góc tương ứng bằng nhau. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #dethituyensintoan10 #dethituyensinhtoandongnai #tuyensinhtoan10dongnai #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   248 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 24:10

   Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD Đồng Nai 2017 - 2018 có đáp án

   Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD Đồng Nai 2017 - 2018 có đáp án chi tiết giúp em hệ thống lại cách giải hệ phương trình, phương trình bậc hai, vẽ đồ thị hàm số bậc hai, giải bài toán bằng cách lập phương trình và dạng toán về đường tròn, tứ giác nội tiếp. Xem thêm

   301 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 38:10

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2017 - 2018

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2017 - 2018 với đáp án chi tiết sẽ giúp các em ôn tập lại các dạng toán giải phương trình bậc hai, giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải phương trình trùng phương, thu gọn biểu thức,.... Xem thêm

   325 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 09:28

   Vì sao Phần Lan có nền giáo dục đứng đầu thế giới

   Không có bài tập về nhà, không có các kỳ thi, không chấm điểm học sinh từ lớp 1 đến lớp 3… chỉ là một trong số rất nhiều điều “kì quặc” của nền giáo dục số 1 thế giới này. Vậy họ đã làm những gì ? Xem thêm

   194 lượt xem -

   huỳnh thị linh huỳnh thị linh

  • 38:10

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

   Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2017 - 2018 với đáp án chi tiết sẽ giúp các em ôn tập lại các dạng toán giải phương trình bậc hai, giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải phương trình trùng phương, thu gọn biểu thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình, vẽ đồ thị hàm số, tìm tọa độ giao điểm, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Về phần hình học, các em sẽ được ôn tập kiến thức chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh tiếp tuyến, chứng minh tam giác đồng dạng để suy ra các góc tương ứng bằng nhau. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #dethituyensintoan10 #dethituyensinhtoandongnai #tuyensinhtoan10dongnai #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2017 - 2018 có đáp án chi tiết ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   1,907 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 35:36

   Hướng dẫn tạo Game chim bay ăn mồi và tránh ma bằng Scratch

   GV Tạ Thị Thinh đào tạo tin học cho trẻ em: - Dạy kỹ năng sử dụng máy tính - Tin học văn phòng word, excel

   492 lượt xem -

   Tạ Thị Thinh Tạ Thị Thinh

  • 16:37

   Hướng dẫn lập trình Scratch để tạo bảng vẽ bút vẽ và màu sắc sinh động

   GV Tạ Thị Thinh đào tạo tin học: - Đào tạo tin học văn phòng word, excel, google sheet - Dạy lập trình scratch cho trẻ em

   412 lượt xem -

   Tạ Thị Thinh Tạ Thị Thinh

  • 20:00

   Hướng dẫn lập trình game Octobus chơi trong đại dương xanh bằng Scratch

   GV Tạ Thị Thinh đào tạo tin học phổ thông, nâng cao, luyện thi chứng chỉ: - Dạy tin học văn phòng - Lập trình scratch

   175 lượt xem -

   Tạ Thị Thinh Tạ Thị Thinh

  • 15:33

   Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 - 2018 có đáp án

   Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 - 2018 có đáp án hướng dẫn các em giải các bài tập về thực hiện phép tính trên phân số, tìm x, giải các bài toán đố liên quan đến phân số và bài toán hình học về tia phân giác của 1 góc. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #dethihocki2toan6 #dethihocki2lop6montoan #hoctoanonlinelop6 #ontaphocky2toan6 #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 -2018 có đáp án ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   673 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 20:17

   Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán có đáp án

   Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán có đáp án hướng dẫn các em giải các bài tập về thống kê, thu gọn đơn thức, tính giá trị của biểu thức, thu gọn đa thức 1 biến và tìm nghiệm của đa thức một biến, chứng minh hình học. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #dethihocki2toan7 #dethihocki2lop7montoan #hoctoanonlinelop7 #ontaphocky2toan7 #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán có đáp án ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   679 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 24:10

   Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD Đồng Nai 2017 - 2018 có đáp án

   Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD Đồng Nai 2017 - 2018 có đáp án chi tiết giúp em hệ thống lại cách giải hệ phương trình, phương trình bậc hai, vẽ đồ thị hàm số bậc hai, giải bài toán bằng cách lập phương trình và dạng toán về đường tròn, tứ giác nội tiếp. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #dethihocki1toan9 #dethihocki1lop9montoan #hoctoanonlinelop9 #ontaphocky1hinh8 #nguyenhuuphuc #phucmathdn ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD Đồng Nai 2017 - 2018 có đáp án ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   1,159 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 27:01

   Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 2: Bảng

   Giải bài tập toán lớp 7

   686 lượt xem -

   HỌC247 TV HỌC247 TV

  • 21:16

   Max min số phức nhiều cách giải kết hợp casio, quá đơn giản

   Max min số phức nhiều cách giải kết hợp casio, quá đơn giản sẽ giúp các bạn biết cách bấm máy tính casio trong môi trường số phức, cách tiếp cận để giải bài toán cực trị số phức, max min số phức. Và nhiều hơn thế nữa... ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #sophhuccasio #maxminsophuc #cuctrisophuc#bammaycasiosophuc #nguyenhuuuphuc ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Max min số phức nhiều cách giải kết hợp casio, quá đơn giản ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   2,242 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 26:43

   TOÁN 8 - ÔN ĐẠI SỐ GIỮA KÌ 1 - CHỮA ĐỀ THCS TRƯNG NHỊ - HÀ NỘI

   Gia Sư Thành Công - 0914.757.486 - 024.6260.0992 chuyên đào tạo và cung ứng Gia sư chất lượng tại nhà. Địa chỉ : số 11 ngõ Hòa Bình 2 - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội Xem thêm

   508 lượt xem -

   Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Quyền

  • 11:56

   Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Hình học lớp 9

   Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Hình học lớp 9 sẽ giúp các em nhận biết thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Đồng thời cũng giúp các em nằm bắt tính chất cũng như hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Xem thêm

   542 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 10:28

   Giải phương trình tích bằng máy tính casio

   Giải phương trình tích bằng máy tính casio giúp các em nhận biết phương trình tích là gì, kỹ thuật giải phương trình tích và sử dụng máy tính casio để giải phương trình tích. Xem thêm

   525 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 12:37

   Ôn tập chương 3 đại số 8- Giải phương trình tích bằng Casio

   Ôn tập chương 3 Đại số 8- Giải phương trình tích bằng máy tính casio sẽ giúp các em có thể định hướng đúng đắn cách giải phương trình tích, sử dụng kiến thức nào và giải quyết ra làm sao. Tất cả sẽ có trong video này nhé  ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! Xem thêm

   640 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 11:40

   Phân số bằng nhau

   Toán học lớp 6

   547 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 11:08

   Phương trình tích - Luyện tập phần 2

   Phương trình tích - Luyện tập phần 2 chia sẻ bài tập 24, 25 sgk và giúp các em tư duy đúng khi giải phương trình tích cũng như phương trình có thể đưa về dạng phương trình tích. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #phuongtrinhtich #phuongtrinhbacnhatmotan #giaitoanbangcasio #nguyenhuuuphuc #casiogiaiphuongtrinh ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Phương trình tích - Luyện tập phần 2 ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   592 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 09:48

   Max min số phức tổng hợp năm 2017

   Hôm nay mình giới thiệu với các bạn bài tập max min số phức tổng hợp năm 2017, với cách nhìn đa chiều, cách giải phong phú. Hy vọng sẽ giúp bạn chinh phuc max min số phức hiệu quả nhất! ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #giaitoancasio #nguyenhuuphuc #maxminsophuc #sophuctonghop #congphasophuc ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Facebook: https://goo.gl/Dz6fz7 Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Max min số phức tổng hợp năm 2017 1.Tìm max min số phức chỉ 1 phút 29 giây: https://youtu.be/pGuyfl3tvrs 2. Tìm max min số phức siêu nhanh, vượt mặt máy tính casio: https://youtu.be/ucfbm2v6U4k 3. Max min số phức căn bản: https://youtu.be/iY1UQkSmE3Q ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   1,766 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 12:07

   Phương trình tích - Luyện tập phần 1

   Phương trình tích - Luyện tập phần 1 chia sẻ bài tập 21, 22,23 sgk và giúp các em tư duy đúng khi giải phương trình tích cũng như phương trình có thể đưa về dạng phương trình tích. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! #phuongtrinhtich #phuongtrinhbacnhatmotan #giaitoanbangcasio #nguyenhuuuphuc #casiogiaiphuongtrinh ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Phương trình tích - Luyện tập phần 1 ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   905 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 11:56

   Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Hình học lớp 9

   Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Hình học lớp 9 sẽ giúp các em nhận biết thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Đồng thời cũng giúp các em nằm bắt tính chất cũng như hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! #tiatieptuyen #daycung #hinhhoc9 #nguyenhuuuphuc ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - Hình học lớp 9 ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   1,028 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 11:01

   Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Toán lớp 8

   Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Toán lớp 8 giới thiệu về khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- #giaiphuongtrinh #phuongtrinhbacnhatmotan #giaiphuongtrinhlop8 #nguyenhuuuphuc ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Toán lớp 8 ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   987 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 18:12

   Tia phân giác của một góc - HÌnh học 6

   Tia phân giác của một góc - HÌnh học 6 hướng dẫn các em nội dung từ khái niệm tia phân giác của một góc là gì, cách nhận biết tia phân giác của một góc và cách vẽ tia phân giác của một góc. ►Facebook: https://goo.gl/Hxot5b hãy liên hệ với thầy qua facebook để được tốt nhất và nhanh nhất nhé! -------------------------------------------------- ►Hãy Đăng Ký theo dõi (Subscribe) Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio : https://goo.gl/ETXahm #tiaphangiac #tiaphangiacuagoc #tiaphangiaccuamotgoc #nguyenhuuuphuc ------------------------------------------------- ►Liên hệ với tôi tại: Fanpage: https://goo.gl/qnLvIf Google +: https://goo.gl/7JxUek ------------------------------------------------- ►Điều tuyệt vời hơn cả với tôi là bạn hãy like, share và đăng ký (Subscribe): https://goo.gl/ETXahm ►Giới thiệu về Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: Kênh Youtube Nguyen Huu Phuc - Giải toán bằng máy tính casio: chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính casio và hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc học toán! ►Tia phân giác của một góc - HÌnh học 6 ►Cảm ơn đã xem video - mong muốn được phục vụ quí vị tốt nhất. Tác giả: GV. Nguyễn Hữu Phúc Xem thêm

   1,460 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc

  • 06:30

   Hướng dẫn giải Toán lớp 6 bằng máy tính Casio Fx 570 VN PLUS

   Hãy đăng ký ngay kênh Giải Toán bằng máy tính CASIO: https://goo.gl/ETXahm để cập nhật kiến thức về giải Toán qua internet, giải Toán bằng CASIO mỗi ngày, các kỹ thuật sử dụng máy tính CASIO vào giải nhanh Toán trắc nghiệm. Rất biết ơn mọi người đón nhận kênh để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Chúc các bạn có được nhiều kiến thức bổ ích! ==================================================== VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO CỦA BẠN TRẺ VIỆT! Hãy đăng ký ngay: https://goo.gl/ETXahm và theo dõi kênh Giải Toán bằng máy tính CASIO trên: G+: https://plus.google.com/1074616851037... Hãy đăng ký ngay kênh Giải Toán bằng máy tính CASIO để nắm bắt được những tuyêt chiêu giải Toán mỗi ngày của chúng tôi nhé! Cám ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi ! Đăng ký và theo dõi kênh Giải Toán bằng máy tính CASIO: https://goo.gl/ETXahm ============== Video có thể có sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use ( https://www.youtube.com/yt/copyright/... ) Mọi vấn đề vi phạm chính sách, nguyên tắc cộng đồng, luật bản quyền xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email: nhphuclk123257@gmail.com Giải Toán bằng máy tính CASIO: https://goo.gl/ETXahm Hướng dẫn giải Toán lớp 6 bằng máy tính Casio Fx 570 VN PLUS Cùng khám phá các chức năng của máy tính Casio Fx 570 VN PLUS nào, tìm số dư trong phép chia, phân tích ra thừa số nguyên tố, tìm ước chung lớn nhât, tìm bội chung nhỏ nhất! Xem thêm

   1,385 lượt xem -

   Nguyễn Hữu Phúc Nguyễn Hữu Phúc