Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên My Aloha bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người dùng (thành viên). Đây là các thông tin mà My Aloha cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để My Aloha liên hệ xác nhận khi  đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thành viên và các cơ quan tổ chức sử dụng dịch vụ cung cấp trên My Aloha. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, số điện thoại, ảnh chân dân và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho  My Aloha về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 


2. Phạm vi sử dụng thông tin

My Aloha sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và My Aloha;

- Phục vụ cho các hội thi trực tuyến của các cơ quan tổ chức sử dụng nền tảng tạo Hội thi trực tuyến trên My Aloha.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại My Aloha

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: My Aloha có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.


3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của My Aloha.


4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công trình thanh niên My Aloha

Đơn vị bảo hộ: Công ty TNHH Aloha được bảo hộ bởi Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Dương/ Tỉnh đoàn Bình Dương về mặt nội dung, cấu hình, cũng như các yếu tố bảo mật yếu tố thông tin người dùng.

Email: cskh@myaloha.vn


5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu myaloha.vn thực hiện việc này.

Đăng nhập vào tài khoản chọn mục “ Thông tin cá nhân” để chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin cá nhân.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Myaloha.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, My Aloha sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : cskh@myaloha.vn 


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của thành viên trên My Aloha được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của myaloha.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, My Aloha sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm các thông tin cá nhân được mã hoá và lưu trữ tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của My Aloha

Ban quản trị website Myaloha.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị website Myaloha.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.