Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 4)

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bùi Mỹ Duyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Nguyễn Bao Anh

Nguyễn Bao Anh

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thảo Candy

Thảo Candy

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Quý Nguyễn

  Số điểm: 73.33%

 • 05

  Mi

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Mỹ Hạnh

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan