Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 4)

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bùi Mỹ Duyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mi

Mi

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:05:12

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:02:53

Mỹ Hạnh

Mỹ Hạnh

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:06:13

 • 04

  Tiên Nguyễn

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 05

  Tiên Nguyễn

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 06

  Tiên Nguyễn

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:25

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan