Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 3

15 câu 15 phút

Trạng thái:

chúc các bạn làm bài tốt

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bùi Mỹ Duyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tài Nguyễn

Tài Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:04:44

Hy Lâm

Hy Lâm

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:02:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan