ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH LIÊN TRƯỜNG THPT (P.2)

15 câu Không giới hạn

Trạng thái:

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH LIÊN TRƯỜNG THPT (P.2)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bùi Mỹ Duyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhi Tran

Nhi Tran

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Nhi Tran

Nhi Tran

HẠNG

1

Số điểm 60%

Nhi Tran

Nhi Tran

HẠNG

3

Số điểm 46.67%

 • 04

  Nhi Tran

  Số điểm: 46.67%

 • 05

  Huỳnh Lịch

  Số điểm: 46.67%

 • 06

  Nhi Tran

  Số điểm: 40%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan