I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị đoàn thể thuộc quận, các trường học và Ủy ban nhân dân 16 phường; Báo cáo viên pháp luật quận, Tuyên truyền viên pháp luật phường, Ban điều hành các Tổ dân phố, Nhân dân trên địa bàn quận.

II. NỘI DUNG THI

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số: 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;

- Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

 - Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng;

- Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới;

- Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em;

- Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;

- Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;

  - Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của quận Gò Vấp. Người tham gia dự thi trả lời các câu trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet.

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website. Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức hội thi xét và trao giải, không công nhận kết quả đối với người dự thi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai thực tế.

2. Cách thức thi, cách tính điểm

2.1 Cách thức thi:

Một người dự thi tối đa 03 lần/Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; mỗi đợt thi, thí sinh trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi.

2.2 Cách tính điểm:

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất và dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi đúng nhất.   

IV. THỜI GIAN THI

Dự kiến tổ chức từ 0h00 ngày 10/5/2022 và đến 24h00 ngày 30/5/2022.

V. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng được tính điểm từ cao đến thấp với thí sinh có nhiều câu trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm), thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất và câu trả lời dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi đúng nhất. Cơ cấu giải thưởng hội thi bao gồm:

- Đối với tập thể: 02 giải phong trào dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia hội thi và trả lời đúng nhiều nhất: 1.000.000 đồng/giải.

- Đối với cá nhân:

+ 01 giải nhất: 1.000.000 đồng/giải.

+ 02 giải nhì: 700.000 đồng/giải.

+ 03 giải ba: 500.000 đồng/giải.

+ 05 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải.

Tổng giá trị giải thưởng: 7.400.000 đồng.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Tư pháp quận Gò Vấp, 332 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, điện thoại: 028.39966740.

- Quận Đoàn: 25 Đường số 9, Phường 16, quận Gò Vấp, điện thoại: 028.3996.3819.

VII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Các thí sinh có quyền khiếu nại về số điểm của Ban Giám khảo. Việc khiếu nại do Ban Tổ chức Hội thi xem xét, giải quyết./.