HLH Phụ nữ Đà Nẵng
15/07/2022

THỂ LỆ CUỘC THI

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-BTV, ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Chi hội trưởng Phụ nữ

II. NỘI DUNG THI

Các nội dung trong Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian:

- Cuộc thi chia thành 4 đợt thi (theo 4 tuần) từ ngày 18/7/2022 đến ngày 14/8/2022:

+ Tuần 1: bắt đầu vào lúc 9h00’ ngày 18/7/2022 và kết thúc vào 17h00’ ngày 24/7/2022.

+ Tuần 2: bắt đầu vào lúc 9h00’ ngày 25/7/2022 và kết thúc vào 17h00’ ngày 31/7/2022.

+ Tuần 3: bắt đầu vào lúc 9h00’ngày 01/8/2022 và kết thúc vào 17h00’ ngày 07/8/2022.

+ Tuần 4: bắt đầu vào lúc 9h00’ ngày 08/8/2022 và kết thúc vào 17h00’ ngày 14/8/2022.

2. Hình thức thi:

- Thi trực tuyến dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian trên website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myahoha.vn/).

- Cuộc thi tính giải theo từng tuần. Khi kết thúc thời gian thi mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ công bố thí sinh đạt giải trên Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

3. Cấu trúc đề thi

- Thi trắc nghiệm: Mỗi tuần sẽ có 1 bộ đề với 15 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án và thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất trong 04 đáp án.

- Tổng điểm là 15 điểm, trong đó mỗi câu trắc nghiệm trả lời đúng được tính 1 điểm.

4. Thời gian làm bài thi: 30 phút

5. Quy định chung về làm bài thi: Tất cả các Chi hội trưởng phải tham gia đầy đủ cả 4 tuần thi. Kết quả mỗi tuần được tính bằng số câu trả lời chính xác và thời gian hoàn thành toàn bộ các câu hỏi của thí sinh.

IV. CÁCH THỨC DỰ THI

- Bước 1: Truy cập vào Website và Fanpage để vào đường dẫn (link) của cuộc thi.

+ Cách 1: Truy cập vào địa chỉ: https://phunudanang.org.vn/. Bấm vào banner “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV” để tham gia dự thi.

+ Cách 2: Vào fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng. Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ đăng tải đường dẫn (link) tham gia thi mỗi tuần.

- Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin cá nhân

Tại website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha, thí sinh bấm chọn vào nút “Tham gia thi” và đăng nhập nhanh bằng Google, Zalo, Facebook. Điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo hướng dẫn: họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, đơn vị... sau đó bấm nút “Cập nhật”.

- Bước 3: Làm bài thi

Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “Làm bài thi” để bắt đầu phần thi của mình. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (mà thí sinh cho là đúng nhất) hoặc nhiều phương án đối với câu hỏi yêu cầu chọn nhiều phương án trong số các phương án Ban Tổ chức đưa ra. Trong quá trình làm bài thí sinh có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó.

Thời gian làm bài trong vòng 30 phút (thời gian sẽ được đếm ngược, đến khi hết thời gian làm bài, phần mềm tự động kết thúc bài dự thi của thí sinh).

- Bước 4: Kết thúc bài thi

Để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “Kết thúc”. Phần mềm sẽ tự động cho thí sinh biết kết quả của mình (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi).

*Lưu ý: Nếu phát hiện có thông tin không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ. Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức kiểm tra và xét trao giải.

V. GIẢI THƯỞNG

- Giải cá nhân: Hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ trao 05 giải cá nhân:

+ 01 giải Nhất: 500.000 đồng

+ 02 giải Nhì: mỗi giải 300.000 đồng

+ 02 giải Ba: mỗi giải 200.000 đồng

- Giải tập thể: 1.000.000 đồng. Cho tập thể có số lượng chi hội trưởng đạt các giải hàng tuần nhiều nhất, trả lời đúng câu hỏi nhiều nhất và thời gian hoàn thành bài thi sớm nhất so với thời gian quy định.

- Mỗi giải gồm Bằng khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi từ nguồn Ngân sách của Hội. Dự kiến tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi vào dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022).

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI DỰ THI

- Khi tham gia Cuộc thi, thí sinh xem như đã đồng ý với các quy định tại Thể lệ cuộc thi và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Thể lệ.

- Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả cuộc thi và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục chấm thi trong vòng 05 ngày từ ngày công bố kết quả. Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và trả lời khiếu nại của người dự thi.

- Hội LHPN các quận, huyện tuyên truyền, vận động chi hội trưởng cấp mình tham gia Cuộc thi nghiêm túc, đúng thể lệ. Các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn lao động thành phố đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân biết, hưởng ứng tuyên truyền về Cuộc thi.

- Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội LHPN thành phố. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm thực hiện./.

                                                       BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức