BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TL-BTC

Hậu Giang, ngày       tháng       năm 2021

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

 


Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 21/KHPH.HĐPHPBGDPL-BATGT ngày 05/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) và Quyết định số 99/QĐ-HĐ ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc ban hành Thể lệ Cuộc thi nhằm làm cơ sở và tiêu chí để các cá nhân tham gia Cuộc thi.

- Trên cơ sở Thể lệ được ban hành làm căn cứ cho việc chấm điểm của Ban Tổ chức.

II. TÊN GỌI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”.

2. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam đang cư trú, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tuân thủ đúng quy định Thể lệ này đều được dự thi (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

IIINỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Nội dung: Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Hình thức dự thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn)

Người dự thi tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.   

3. Cách thức tính điểm: Ban Tổ chức đưa ra 20 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu hỏi tương ứng với số điểm là 0,5 điểm).

4. Cách thức đăng ký dự thi:

- Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh,huyện, xã: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; đơn vị công tác; điện thoại.

+ Đối với người dân: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa chỉ thường trú/tạm trú; điện thoại.

+ Đối với học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; tên trường, điện thoại.

Lưu ý: Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải và Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ; anh, chị ruột; cha, mẹ nuôi...).

- Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ đề thi được thiết kế sẵn và người dự thi trả lời trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn, các câu hỏi từ dễ đến khó; thời gian tối đa là 30 phút (thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu cho đến khi bấm nút kết thúc). Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

Lưu ý: Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật, thí sinh không làm hết bài dự thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia dự thi.


IIITHỜI GIAN CUỘC THI:

Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn hoặc https://sotuphap.haugiang.gov.vn bắt đầu từ ngày 30/8/2021 đến 17h00 ngày 30/9/2021.

- Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể gia hạn thời gian tham gia Cuộc thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (bao gồm 29 giải, kèm tiền thưởng là  24.500.000 đồng)

1. Giải thưởng:

- 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 giải nhì: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.

- 05 giải ba: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 20 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 600.000 đồng.

2. Cách thức xét giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ chọn những thí sinh trả lời các câu hỏi đúng nhiều nhất và có thời gian sớm nhất để xếp giải thưởng theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng theo quy định tại Thể lệ này.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

- Sở Tư pháp: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố  Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 02933.870.294. DĐ: 0388.757.578

- Hỗ trợ về kỹ thuật:

+ Điện thoại0935.989.998

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.