Tỉnh đoàn Đồng Tháp
16/06/2021

Thể lệ cuộc thi

THỂ LỆ
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng
và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1123/KHPH- SNV-TĐTN ngày 27/5 /2021)
I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, WEBSITE HỘI THI
1. Tên gọi Hội thi: “Tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng”
2. Đối tượng tham gia
Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua và đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Tháp.
3. Đăng ký dự thi
- Thí sinh đăng ký tham gia Hội thi tại địa chỉ: thiduakhenthuong.vn

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ khi Ban Tổ chức Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng 01 tài khoản dự thi. Tài khoản dự thi được đăng ký và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc thẻ công chức, viên chức. Trường hợp không có hoặc mất Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ công chức, viên chức, thí sinh phải cung cấp thông tin theo Giấy khai sinh bao gồm: Họ và tên; CMND (CCCD), nơi công tác, sinh sống; số điện thoại; email.
- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Hội thi xét và trao giải thưởng. Ban Tổ chức Hội thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có hơn 01 tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi
a) Thời gian:
- Thi trực tuyến gồm 02 vòng thi: thi Tuần, thi Chung kết.
- Thi Tuần được diễn ra 03 tuần, thời gian như sau:
+ Tuần 1: Từ ngày 5-9/7/2021;
+ Tuần 2: Từ ngày 12-16/7/2021;
+ Tuần 3: Từ ngày 19-23/7/2021.
- Thi Chung kết: sẽ thông báo sau
b) Địa điểm: thi Chung kết sẽ tổ chức thi trực tuyến tập trung tại Tỉnh, địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung
Tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng và các Văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định, quy chế của UBND Tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.
2. Hình thức thi
- Hội thi tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến.
- Có 02 vòng thi: thi Tuần và thi Chung kết.
a) Thi Tuần
- Thi tuần: có 03 tuần.
- Bắt đầu mỗi Tuần thi, hệ thống website của Hội thi sẽ mở tính giờ từ lúc 9 giờ ngày thứ 2 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày thứ 6 của tuần. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ quy định.
- Cách thức thi: Thí sinh tham gia thi bằng cách truy cập vào Website của Hội thi tại địa chỉ: thiduakhenthuong.vn, đăng ký tài khoản và ấn “Tham gia” để bắt đầu thi.
- Mỗi thí sinh có tối đa 02 lượt thi mỗi tuần: Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi, dạng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng trong các đáp án, mỗi lượt thi có thời gian 10 phút vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Với mỗi câu
trả lời đúng, thí sinh được 05 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi tuần là 100 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí
sinh. Mỗi tuần, thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất được nhận phần thưởng, một thí sinh có thể được nhận giải thưởng nhiều tuần.
* Chọn thí sinh thi Chung kết:
- Số thí sinh tham gia vòng thi Chung kết là 60 thí sinh, trong đó: được chọn từ 03 tuần thi (mỗi tuần chọn 20 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất).
Các thí sinh được lựa chọn tham gia thi Chung kết phải tham gia thi đầy đủ 03 tuần thi.
b) Thi Chung kết
- Ban Tổ chức sẽ tổ chức thi trực tuyến tập trung tại Tỉnh.
- 60 thí sinh được lựa chọn qua 03 tuần thi sẽ tham gia thi Chung kết tập trung trực tuyến tại Tỉnh, bằng cách truy cập vào Website của Hội thi tại địa chỉ: thiduakhenthuong.vn, đăng nhập, báo danh trước 30 phút và nhập Code được Ban Tổ chức cung cấp để tham gia thi.
- Các thí sinh lần lượt trả lời 40 câu hỏi, dạng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng trong các đáp án, thí sinh có thời gian 20 phút vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời 40 câu hỏi. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 05 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi Chung kết là 200 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.
- Ban Tổ chức tổng hợp điểm các thí sinh để xếp hạng và trao giải thưởng theo thứ tự đạt điểm số cao nhất, thời gian dự thi ngắn nhất sẽ được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh và phần thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.
3. Website chính thức của Hôi thi: thiduakhenthuong.vn
III. QUY ĐỊNH CẤM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng ký thành công đến lúc kết thúc Hội thi. Nếu bị phát hiện có một trong những hành vi này, Ban Tổ chức Hội thi sẽ bị hủy kết quả thi của thí sinh.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Hội thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Hội thi trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức Hội thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Hội thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Thí sinh phải tuân thủ Thể lệ Hội thi, tôn trọng quy định, sự điều hành của Ban Tổ chức và các quyết định của Ban Tổ chức trong suốt quá trình dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả Hội thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức Hội thi.
2. Thành viên Ban Tổ chức, cơ quan Thường trực tổ chức Hội thi không được tham gia thi.
3. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban Tổ chức thông báo.
4. Trường hợp mất kết nối:
- Các thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet.
- Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.
5. Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.
V. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Hội thi: Địa chỉ website: hdtdkt.dongthap.gov.vn
2. Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Hội thi Văn phòng Tỉnh Đoàn Đồng Tháp gặp bà Lê Thị Minh Thùy, điện thoại: 079 591 5769 sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời./.
Ban Tổ chức Hội thi

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức