Liên đoàn Lao động quận Bình Tân
27/04/2022

THỂ LỆ

Thể lệ thi:

          3.1. Hình thức thi: Hội thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang facebook “Liên đoàn Lao động quận Bình Tân” (https://www.facebook.com/liendoanlaodongbinhtan) thông qua website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myahoha.vn/).

          3.2 Cách thức tham gia:

          - Ban Tổ chức sẽ đăng tải đường dẫn (link) tham gia hội thi trên trang facebook Liên đoàn Lao động quận Bình Tân. Các thí sinh sẽ truy cập vào đường dẫn này để tham gia hội thi.

          - Thời gian nhận bài thi được tính từ khi Ban Tổ chức đăng tải đường dẫn (link) câu hỏi đến khi kết thúc hội thi.

          - Mỗi lần thí sinh đăng nhập vào để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm để thí sinh trả lời và 01 câu hỏi phụ (theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia hội thi này?). Thời gian làm bài của thí sinh là 10 phút.

          - Thí sinh dự thi tiến hành các bước sau đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra:

          + Bước 1: Truy cập trang facebook “Liên đoàn Lao động quận Bình Tân”, bấm Thích (Like) trang và bấm vào đường dẫn câu hỏi về trang facebook cá nhân của mình.

          + Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin bắt buộc: Thí sinh nhấn vào đường dẫn (link) đến trang mà Ban Tổ chức cung cấp để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh đăng ký tài khoản, với các thông tin bắt buộc: Họ và tên; Số điện thoại; Đơn vị công tác. Sau đó bấm “Cập nhật”.

          + Bước 3: Làm bài thi: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu phần thi của mình. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (mà thí sinh cho là đúng nhất) trong số các phương án mà Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án và bấm vào nút “lưu đáp án”.

          + Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời 10 câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người tham gia hội thi vào mục “theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia hội thi này?”.

          + Bước 5: Kết thúc bài thi

           Sau khi dự đoán số người trả lời, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

          Trường hợp thí sinh không bấm nút “Kết thúc bài thi”, thì khi hết thời gian làm bài, kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

          Trường hợp thí sinh hết thời gian làm bài, thì máy tính tự động dừng phần làm bài của thí sinh, kết quả làm bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức và có thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của bài thi này sẽ được mặc định bằng 0 (không).

          * Lưu ý:

          - Khi đăng ký tài khoản dự thi, thí sinh cần điền đầy đủ nội dung thông tin cá nhân (Họ và tên; Số điện thoại; Đơn vị công tác). Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu thí sinh đạt giải cao mà không đảm bảo thông tin để liên hệ và các thông tin bắt buộc khác.

          - Mỗi tài khoản dự thi chỉ sử dụng được 01 lần và mỗi thí sinh tham gia chỉ được tham gia dự thi 01 lần.

          * Phương thức xác định người thắng cuộc:

          - Bài dự thi được tính là hợp lệ khi đáp ứng các yêu cầu mà Ban Tổ chức quy định ở trên (bấm “thích” và chia sẻ bài đăng đường link tham gia Hội thi về trang facebook cá nhân).

          - Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng, cụ thể:

          + Mỗi câu trả lời trắc nghiệm đúng sẽ được 01 điểm (tối đa là 10 điểm). Thí sinh nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ sẽ là người giành giải nhất, lần lượt xét những người trả lời đúng hết các câu hỏi có số dự đoán gần đúng tiếp theo để xét giải nhì, ba và khuyến khích.

          + Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi của thí sinh để xét giải, thí sinh nào có thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.

          + Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán, cùng thời gian hoàn thành bài thi thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức, thí sinh nào gửi bài thi về Ban Tổ chức sớm hơn trong tuần thi thí sinh đó sẽ là người chiến thắng.

          + Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) có cùng số điểm, cùng thời gian hoàn thành bài thi, cùng thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức thì Ban Tổ chức quyết định những người đó cùng đạt giải (đồng hạng).

          - Số dự đoán của thí sinh về số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong hội thi không phân biệt chênh lệch trên hay chênh lệch dưới so với số liệu chính xác do hệ thống trích xuất.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức