Tỉnh đoàn Đồng Tháp
11/06/2021

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thi

Do tình hình Dịch Covit - 19 diễn biến phức tạp, cho nên Hội thi tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 sẽ có thay đổi về thời gian và hình thức tổ chức lễ phát động. Các thí sinh tham gia Hội thi, thường xuyên cập nhật thông tin trên Website Hội thi tại địa chỉ: thiduakhenthuong.vn. để biết thêm chi tiết Hội thi.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức