Vũ Sơn Hà
17/09/2020

TÀI LIỆU THAM KHẢO - LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Các tài liệu tham khảo sử dụng cho Cuộc thi Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ.

1. Luật giao thông đường bộ (năm 2008).

2. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (năm 2019).

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức