SỞ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH
14/07/2022

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BỘ CÂU HỎI

         Cuộc thi trực tuyến

 TIỀM HIỂU 55 NĂM TỈNH LONG AN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU “TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG, TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC”


1. Phong trào Đồng Khởi ở Long An bắt đầu vào thời gian nào?

a. Ngày 24/1/1960

b. Ngày 25/1/1960

c. Ngày 26/1/1960

d. Ngày 27/1/1960

2. Mở đầu phong trào đồng khởi ở Long An, Tiểu đoàn 506 đã tấn công và thu toàn bộ vũ khí tại đồn nào?

 a. Đồn Đông Thạnh

b. Đồn Long Phụng

c. Đồn Long Định

d. Đồn Đức Lập

3. Sau 3 đợt Đồng Khởi đến 1961 lực lượng cách mạng đã giải phóng được bao nhiêu xã ở tỉnh Long An?

a. 26 xã

b. 28 xã

c. 29 xã

d. 30 xã

4. Tháng 11 năm 1961, Mỹ đề ra kế hoạch với mục đích lớn nhất là cơ bản bình định được miền Nam trong vòng 18 tháng ( 7/1961 – 12/1962), hãy cho biết kế hoạch đó là gì?

a. Chiến lược chiến tranh cục bộ

b. Stalay – Taylo

c. Giôn xơn - Mác Namara

d. Chiến lược chiến tranh đặc biệt

5. Ngày 06/1/1960 Tỉnh ủy Long An mở Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết 15 của Trung ương và Nghị quyết của Khu 8. Hội nghị này diễn ra ở đâu?

a. Giồng Ông Tố

b. Giồng Ông Tưởng

c. Giồng Ông Tường

d. Giồng Dứa

6. Ngày 06/01/1960 Tỉnh ủy Long An mở Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết 15 của Trung ương và Nghị quyết của Khu 8, thành lập Ban Chỉ đạo khởi nghĩa do ai làm Trưởng ban?

a. Nguyễn Văn Chiểu

b. Nguyễn Văn Chính

c. Nguyễn Minh Đường

d. Huỳnh Công Thân

7. Ngày 26 tháng 1 năm 1960, toàn tỉnh đồng loạt nổi dậy với mở đầu là cuộc biểu tình của quần chúng Đức Hòa kéo vào thị trấn, bạn cho biết có bao nhiêu người tham gia?

a.  Gần 7.000 người

b. Gần 8.000 người

c. Gần 9.000 người

d. Gần 10.000 người

8. Đến tháng 9/1960, riêng bốn huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Giuộc, Bến Lức có bao nhiêu xã không còn đồn bót?

a. 10

b. 11

c. 12

d. 13

9. Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An được thành lập tại Khu Hội Đồng Sầm do ai làm Chủ tịch?

a. Châu Văn Bảy

b. Trương Công Xưởng

c. Huỳnh Việt Thanh

d. Huỳnh Châu Sổ

10. Đảng bộ Long An đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh bằng cuộc đồng khởi đã giải phóng hoàn toàn huyện nào?

a. Thạnh Hóa

b. Tân Thạnh

c. Đức Hòa

d. Đức Huệ

11. Quân Giải phóng miền Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?

a. 15/2/1959

b. 15/2/1960

c. 15/2/1961

d. 15/2/1962

12. Năm 1962 Đảng Bộ Long An có bao nhiêu Đảng viên?

a. 650

b. 750

c. 850

d. 950

13. Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Kiến Tường được thành lập vào năm nào ? Do ai làm Chủ tịch?

a. 1959, Thái Sơn Thanh

b. 1961, Thái Sơn Thanh

c. 1962, Thái Sơn Thanh

d. 1963, Thái Sơn Thanh

14. Đơn vị 1 cơ động làm lễ ra mắt nhân dân và cơ quan đoàn thể ở Giồng Ông Tưởng, Đức Huệ vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 17/6/1960

b. Ngày 17/6/1961

c. Ngày 17/6/1962

d. Ngày 17/6/1963

15. Trận đánh đầu tiên của Đơn vị 1 cơ động là trận?

a. Giồng Bún

b. Tho Mo

c. Cốc Rinh

d. Tho Mo – Cốc Rinh

16. Đồng khởi đợt 2 của Long An bắt đầu từ thời gian nào?

a. Tháng 6/1960

b. Tháng 7/1960

c. Tháng 8/1960

d. Tháng 9/1960

17. Đồng khởi đợt 2 của Long An lấy nơi nào làm trọng điểm ?

a. Đức Huệ

b. Bến Lức

c. Cần Giuộc

d. Đức Hòa

18. Cuối 1960, Long An chuẩn bị đồng khởi đợt 3 với khẩu hiệu gì?

a. Đuổi kịp và vượt Bến Tre

b. Theo kịp và vượt Bến Tre

c. Đuổi nhanh và vượt Bến Tre

d. Đuổi kịp Bến Tre

19. Đồng khởi đợt 3 của Long An lấy nơi nào làm trọng điểm

a. Bến Lức

b. Tân Trụ

c. Cần Giuộc

d. a và b

20. Ngày 20/4/1961, Thường vụ Khu ủy chỉ định Tỉnh ủy Kiến Tường. Tỉnh ủy Kiến Tường do ai làm Bí thư ?

a. Lê Quốc Hùng

b. Lê Ngọc Thanh

c. Lê Văn Hiền

d. Trần Công Lý

21. Đồng chí Huỳnh Việt Thanh được Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm?

a. 1961

b. 1962

c. 1966

d. 1967

22. Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Kiến Tường được thành lập tại đâu ?

a. Bình Hòa

b. Bình Hòa Tây

c. Bình Hòa Đông

d. Bình Phong Thạnh.

23. Cuối 1961, Tỉnh ủy Long An quyết định cho thành lập Đảng ủy Đại đội 1 do ai làm bí thư?

a. Tư Chiểu

b. Tư Ấp

c. Mười Xưởng

d. Sáu Tâm

24. Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An được thành lập vào ngày tháng năm nào?

a. 27/12/1961

b. 28/12/1961

c. 29/12/1961

d. 30/12/1961

25. Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An được thành lập tại Khu Hội Đồng Sầm thuộc huyện nào?

a. Đức Huệ

b. Bình Hòa

c. Mộc Hóa

d. Đức Hòa

26. Để cụ thể hóa và thúc đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chính phủ Mỹ cử sang miền Nam Việt Nam nhiều quan chức cao cấp (như Stalây, Taylor, Rostov…) để hoạch định một kế hoạch gồm ba bước:

Bước một: Từ tháng 1/1961 dến tháng 11/1962 bình định xong miền Nam Việt Nam với chỉ tiêu thành lập 16 ngàn ấp chiến lược.

Bước hai: Khôi phục kinh tế, hoàn thiện bình định, tăng sức mạnh cho quân ngụy.

Bạn hãy cho biết, Bước ba: Phát triển kinh tế miền Nam, kết thúc chiến tranh, rút quân Mỹ vào cuối năm nào?

a. 1964

b. 1965

c. 1966

d. 1967

27. Ở Đức Hòa, ta chống lại kế hoạch gom dân, lập ấp của địch bằng nhiều biện pháp: đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận. Trong trận đánh tiêu diệt đồn Cầu Bắc (Hựu Thạnh), có gương chiến đấu của một đồng chí lấy thân mình làm giá đỡ bộc phá, diệt lô cốt địch. Bạn hãy cho biết tên của đồng chí ấy?

a. Đực Hí

b. Nguyễn Thị Em

c. Lê Văn Cảng

d. Nguyễn Thị Hạnh

28. Tháng 9 năm 1963, Tỉnh ủy Long An triệu tập hội nghị họp trong gần 10 ngày để đánh giá tình hình và đề ra chủ trương mới chuẩn bị cho đợt hoạt động chống phá bình định, phá ấp chiến lược tiêu diệt địch của quân dân Long An. Bạn hãy cho biết thời gian đợt hoạt động chống phá bình định, phá ấp chiến lược tiêu diệt địch của quân dân Long An ?

a. Từ 01/10/1963 đến 31/12/1963

b. Từ 01/10/1963 đến 01/12/1963

c. Từ 10/10/1963 đến 01/12/1963

d. Từ 10/10/1963 đến 31/12/1963

29. Trận đánh diễn ra đêm 22 rạng 23 tháng 11 năm 1963 – Trận đánh điển hình của 3 mũi giáp công: chính trị, binh vận và vũ trang. Chiến thắng của trận đánh này đã mở đầu và tạo đà cho cao trào phá ấp chiến lược sôi nổi trên đất Long An. Bạn hãy cho biết tên của trận đánh?

a. Mộc Hóa

b. Giồng Lớn

c. Hiệp Hòa

d. Hòa Khánh

30. Trận đánh Hiệp Hòa (Đức Hòa) diễn ra vào ngày tháng năm nào?

a. Đêm 22 rạng 23 tháng 11 năm 1962

b. Đêm 22 rạng 23 tháng 12 năm 1962

c. Đêm 22 rạng 23 tháng 11 năm 1963

d. Đêm 22 rạng 23 tháng 12 năm 1963

31. Trong trận đánh cứ điểm Hiệp Hòa, Bộ phận binh vận của tỉnh xây dựng được 3 cơ sở nội ứng, do ai đứng đầu ?

a. Lê Văn Tô

b. Nguyễn Văn Cho

c. Huỳnh Văn Ba

d. Cả a, b, c

32. Ông sinh năm 1939, mất năm 1971, quê ở xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tham gia cách mạng năm 16 tuổi. Từ một chiến sĩ du kích, ông sớm trở thành cán bộ quân sự giỏi ở địa phương, tham gia trên 100 trận đánh, diệt hàng trăm tên địch, bắn hạ một máy bay lên thẳng HU1A. Đáng chú ý, trong một trận đánh năm 1963, ông dùng 76 viên đạn diệt 78 tên địch, nổi tiếng là thiện xạ “một viên đạn, một quân thù”. Ông là ai?

a. Huỳnh Văn Đảnh

b. Huỳnh Văn Gấm

c. Huỳnh Văn Nhứt

d. Huỳnh Hữu Thống

33. Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” tại Long An (cũng như toàn Nam Bộ) từ năm bao nhiêu?

a. 1961

b. 1962

c. 1963

d. 1964

34. Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ - Diệm tiến hành biện pháp cơ bản gì với những chiến dịch quân sự quy mô lớn?

a. Thiết xa vận

b. Trực thăng vận

c. Ấp chiến lược

d. Khu chiến lược

35. Mỹ - Diệm lập được bao nhiêu ấp chiến lược trên địa bàn Long An kể từ khi ra kế hoạch cho đến tháng 9 năm 1963 ?

a. 220

b. 225

c. 230

d. 240

36. Phương châm phá ấp chiến lược của Tỉnh ủy Long An là gì?

a. “Kiên quyết phá toàn bộ ấp chiến lược của địch, mở rộng vùng căn cứ, khôi phục lại vùng giải phóng như cũ, tạo điều kiện đẩy chiến tranh nhân dân lên một bước mới”

b. “Kiên quyết phá toàn bộ ấp chiến lược của địch, mở rộng vùng căn cứ, khôi phục lại vùng giải phóng như cũ, tạo điều kiện cho nhân dân tự nổi dậy phá ấp chiến lược bung về vườn cũ làm ăn…”

c. “Dùng lực lượng vũ trang đánh tiêu diệt đồn bót và lực lượng càn quét của địch, khôi phục lại vùng giải phóng như cũ, tạo điều kiện đẩy chiến tranh nhân dân lên một bước mới”

d. “Dùng lực lượng vũ trang đánh tiêu diệt đồn bót và lực lượng càn quét của địch, tạo điều kiện cho nhân dân tự nổi dậy phá ấp chiến lược bung về vườn cũ làm ăn…”

37. Cùng với việc tăng cường lực lượng và huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang phá ấp chiến lược, Tỉnh ủy, tỉnh đội Long An còn phát động phong trào gì trên tất cả các dãy địa hình và dọc theo các hành lang di chuyển để bộ đội có thể hình thành thế trận vận động tấn công và tránh phi pháo khi cơ động?

a. Toàn dân đào công sự

b. Toàn dân toàn quân đào công sự

c. Toàn dân đào địa đạo

d. Toàn dân toàn quân đào địa đạo

38. Đây là nơi hai cánh quân của “Đại đội 1 cơ động” gặp nhau sau chiến thắng vang dội trận đánh Hiệp Hòa?

a. Thạnh Lợi

b. Thạnh Trị

c. Hòa Khánh

d. An Khánh

39. Mỹ tổ chức cuộc đảo chính ở Sài Gòn lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 01/11/1962

b. Ngày 01/12/1962

c. Ngày 01/11/1963

d. Ngày 01/12/1963

40. Đại đội 1 cơ động tỉnh Kiến Tường chặn đánh tiểu đoàn “Cọp đen” của địch hành quân càn quét ở Kinh Bùi vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 20/4/1961

b. Ngày 21/4/1961

c. Ngày 20/4/1962

d. Ngày 21/4/1962

41. Ở ấp chiến lược Mỹ Hạnh – Đức Hòa, một đội du kích do đồng chí này chỉ huy hoạt động trong lòng ấp chiến lược. Đồng chí xây dựng được nhiều cơ sở chính trị bên trong ấp, trực tiếp chỉ huy du kích đánh nhiều trận bằng cách gài mìn, gài lựu đạn và phục kích diệt một số tên ác ôn có nợ máu với nhân dân, đồng thời tổ chức quần chúng tham gia đấu tranh chính trị đòi bảo đảm an ninh, đòi tự do đi làm ngoài đồng, đòi trưởng đồn không được cho lính quấy nhiễu dân…Bạn hãy cho biết tên của đồng chí ấy?

a. Nguyễn Thị Bảy

b. Bùi Thị Đồng

c. Huỳnh Thị Mai

d. Nguyễn Thị Hạnh

42. Tên một ấp chiến lược ở Mỹ Quý Tây (Đức Huệ) do sư đoàn 7 của địch lập nên?

a. Tấn Long

b. Quéo Ba

c. Mỹ Hạnh

d. Phước Tuy

43. Ở Đức Huệ, để thực hiện kế hoạch lập ấp chiến lược, quân địch dùng phương tiện gì để gom những gia đình ở rải rác khắp các cánh đồng về Giồng Bún?

a. Máy bay phản lực

b. Máy bay trực thăng

c. Xe tăng

d. Xe bọc thép

44. Tháng 01/1962, huyện ủy Đức Hòa đã chỉ đạo chi bộ xã Đức Hòa vận động quần chúng tổ chức cuộc đấu tranh phản đối binh lính trong đồn Hòa Khánh bắn chết một người dân vô tội. Quy mô cuộc đấu tranh lên đến 10 ngàn người kéo vào thị trấn với khẩu hiệu gì ?

a. “Chống bắn giết người vô tội”

b. “Chống bắn chết người vô tội”

c. “Chống bắn người vô tội”

d. “Chống giết người vô tội”

45. Mặc dù kế hoạch lập ấp chiến lược của địch được thực hiện rộng khắp nhưng có một nơi với phong trào đấu tranh mạnh mẽ, có sự kết hợp chặt chẽ cả ba mũi quân sự, chính trị, binh vận nên trong cả năm 1962, quân địch hầu như chưa lập được ấp chiến lược nào hoàn chỉnh. Bạn hãy cho biết đó là đâu?

a. Bến Lức

b. Đức Hòa

c. Cần Đước

d. Cần Giuộc

46. Tháng 6 năm 1963, tại kênh Dương Văn Dương, xã Hậu Thạnh, đơn vị đặc công của tỉnh đã dùng thủy lôi bí mật tiếp cận đánh chìm tàu địch, số địch trên tàu còn sống sót 17 trên tổng số 227 tên trong một đợt sĩ quan ngụy từ Đà Lạt về Gãy Cờ Đen thực tập cho chiến dịch “Đồng Tiến”. Bạn hãy cho biết ai là người đã chỉ huy đánh chìm tàu địch?

a. Nguyễn Văn Tửng

b. Lê Văn Tửng

c. Lâm Văn Tưởng

d. Trần Văn Tưởng

47. Trận đánh diễn ra ngày 24/4/1962, quân ta tiêu diệt được hàng đại đội của địch. Bạn hãy cho biết đó là trận đánh nào?

a. Kinh Dương Văn Dương

b. Kinh Năm Ngàn

c. Kinh Bảy Ngàn

d. Kinh Bùi

48. Bạn hãy cho biết ngày, tháng, năm diễn ra chiến thắng trận Tân Trụ? Trong trận đánh, ta đánh càn bẻ gãy chiến thuật “Phượng hoàng” của một tiểu đoàn Bảo an địch, diệt hơn 100 tên, trong đó có một Tỉnh phó Nội an (đại úy Thọ) tại Tân Phước Tây.

a. 30/11/1962

b. 30/12/1962

c. 30/11/1963

d. 30/12/1963

49. Trung đội du kích xã Nhơn Hòa Lập được trên chỉ đạo tăng cường lực lượng, phối hợp với đại đội 1 (tiểu đoàn 504 Kiến Tường) đánh bọn đóng dã chiến tại ấp 3 Nhơn Hòa Lập vào ngày, tháng, năm nào?

a. 12/02/1962

b. 13/02/1962

c. 12/02/1963

d. 13/02/1963

50. Cuối năm 1962, Mỹ - ngụy ráo riết thực hiện đưa quân tái chiếm hòng thực hiện quốc sách ấp chiến lược, địch xác định đây là một xã trọng điểm nằm trong trọng điểm của quận, tỉnh và là trọng điểm trong kế hoạch bình định. Đó là xã nào?

a. Phước Tân Hưng

b. Phú Ngãi Trị

c. Thanh Phú Long

d. An Lục Long

51. Từ giữa năm 1964 đến cuối năm 1965, quân dân Long An liên tục tấn công địch trên khắp các chiến trường, giải phóng hoàn toàn được các xã, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Tỉnh ủy là: “Đánh quỵ sư đoàn 25, giải phóng cơ bản tỉnh Long An”. Bạn cho biết bao nhiêu xã được giải phóng ?

a. 57 xã.

b. 48 xã.

c. 47 xã.

d. 50 xã.

52. Từ giữa năm 1964 đến cuối năm 1965, quân dân Long An liên tục tấn công địch trên khắp các chiến trường, trong đó có 01 huyện được giải phóng hoàn toàn, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Tỉnh ủy là: “Đánh quỵ sư đoàn 25, giải phóng cơ bản tỉnh Long An”. Bạn cho biết đó là huyện nào được giải phóng hoàn toàn ?

a. huyện Đức Huệ.

b. huyện Đức Hòa.

c. huyện Mộc Hóa.

d. huyện Cần Giuộc.

53. Trong phong trào toàn dân đánh giặc, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ngời. Đặc biệt đã có 01 người có sáng kiến cải tiến bom bi thành trái gài, được nhiều nơi áp dụng để tiêu diệt rất nhiều sinh lực địch. Bạn cho biết đó là ai ?

a. là ông Nguyễn Văn Lớn.

b. là ông Trần Văn Lớn. 

c. là ông Ngô Văn Lớn.

d. là ông Ngô Hữu Lớn.

54. Đến tháng 4-1964, quân và dân Long An đã tiêu diệt và làm tan rã hàng trăm đồn bót lớn nhỏ của địch, trong đó có 2 căn cứ lớn. Hãy cho biết đó là các căn cứ nào ?

a. là căn cứ Hậu Nghĩa và Gò Đen.

b. là căn cứ Đông Thành và Gò Đen. 

c. là căn cứ Hiệp Hòa và Gò Cao.

d. là căn cứ Hiệp Hòa và Gò Đen.

55. Đầu năm 1966, Mỹ - ngụy mở cuộc càn Marauder đánh vào khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện nào tỉnh Long An ?

a. Đức Hòa và Đức Huệ.

b. Đức Hòa và Bến Lức.

c. Bến Lức và Đức Huệ.

d. Bến Lức và Tân Trụ.

56. Theo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An (1930-2000) đã ghi nhận có bao nhiêu đơn vị tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ?

a. Đơn vị anh hùng:101

b. Đơn vị anh hùng:112

c. Đơn vị anh hùng:104

d. Đơn vị anh hùng:114

57. Theo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An (1930-2000) đã ghi nhận “Riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, có bao nhiêu liệt sĩ đã hy sinh ?

a. Liệt sĩ có: 26.929 người.

b. Liệt sĩ có: 28.319 người.

c. Liệt sĩ có: 28.547 người.

d. Liệt sĩ có: 26.648 người.

58. Trong Tổ hợp hiện vật phản ánh quá trình chiến đấu của các cán bộ, chiến sĩ Long An trong kháng chiến chống Mỹ, có máy do ta sáng chế, Tỉnh ủy dùng để liên lạc về Trung ương. Bạn cho biết máy đó tên hiệu gì ?

a. Máy Nk 64 do ta sáng chế.

b. Máy CNk 65 do ta sáng chế.  

c. Máy Nk 63 do ta sáng chế.

d. Máy Nk 65 do ta sáng chế.

59. Trong sách Địa chí Long An có đoạn viết: “Vào đầu năm 1965, các lực lượng cách mạng đã đạt được chiến thắng ở hầu hết các vùng nông thôn tỉnh Long An, và họ có khả năng trên cơ sở quân bình lực lượng trong phạm vi tỉnh, chiếm và giữ các đảo còn lại của chính quyền là khu vực thị xã và thị trấn...”. Bạn cho biết đoạn viết đó của ai ?

a. Gipphơrê Rôtxơ.

b. Edivin Chamberlain.   

c. Giôn xơn.

d. Mac Namara.

60. Tháng 5-1966, bộ đội địa phương Đức Hòa tập kích diệt một đại đội của Lữ đoàn dù 173, bắt sống 1 tên Mỹ. Hãy cho biết trận tập kích ở đâu ?

a. ở Bàu Trai (Hậu Nghĩa).

b. ở Bàu Trai (Đức Lập).  

c. ở Bàu Sen (Hậu Nghĩa).

d. ở Bàu Sen (Đức Lập).

 61. Năm 1964, Trung ương Cục miền Nam họp hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương lần thứ 9, xác định nhiệm vụ của chiến trường miền Nam là “Kiên quyết đánh bại kế hoạch Giônxơn – Mác Namara và làm thất bại kế hoạch bình định trọng điểm” của địch. Bạn cho biết hội nghị diễn ra trong tháng mấy ?

a. Tháng 3/1964.

b. Tháng 4/1964. 

c. Tháng 5/1964.

d. Tháng 6/1964.

62. Tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần II, tháng 9/1967 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã tuyên dương 3 nơi đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ. Đó là những nơi nào ?

a. Củ Chi; Quảng Nam Đà Nẵng; Long An. 

b. Củ Chi; Quảng Nam; Long An. 

c. Củ Chi; Đà Nẵng; Long An. 

d. Củ Chi; Quảng Trị; Long An. 

63. Tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần II, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã tuyên dương Long An đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ với các danh hiệu nào dưới đây ?

a. Đất thép thành đồng.

b. Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ.

c. Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc. 

d. Trung dũng kiên cường toàn dân đánh Mỹ.

 64. Trong vòng 2 tháng trong năm 1965, lực lượng vũ trang Long An đã phối hợp với 01 Tiểu đoàn thuộc Quân khu 8, tổ chức ba (03) lần đánh đồn Đức Lập, tiêu diệt 3 tiểu đoàn, 5 đại đội, 6 trung đội với khoảng 1.800 tên địch. Bạn cho biết đó là Tiểu đoàn nào ?

a. Tiểu đoàn 267.

b. Tiểu đoàn 1.

c. Tiểu đoàn 2.

d. Tiểu đoàn 504.

65. Trong vòng gần 2 tháng của năm 1965, lực lượng vũ trang Long An đã phối hợp với 01 Tiểu đoàn thuộc Quân khu 8, tổ chức ba (03) lần đánh đồn Đức Lập. Bạn cho biết đó là thời gian nào ?

a. từ 20/9 đến 20/11/1965

b. từ 28/9 đến 28/11/1965

c. từ 28/9 đến 20/11/1965

d. từ 28/10 đến 20/12/1965

66. Theo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An (1930-2000) đã ghi nhận có bao nhiêu cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ?

a. Cá nhân anh hùng: 61

b. Cá nhân anh hùng: 60

c. Cá nhân anh hùng: 55

d. Cá nhân anh hùng: 50

67. Theo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An (1930-2000) đã ghi nhận có bao nhiêu bà Mẹ Việt Nam anh hùng ?

a. Có 1.662 bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

b. Có 1.961 bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

c. Có 1.763 bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

d. Có 1.762 bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

68. Bạn cho biết Tiểu đoàn 1- Long An được chính thức thành lập ngày tháng năm nào ?

a. Ngày 21/01/1964.

b. Ngày 22/01/1964.

c. Ngày 21/12/1964.

d. Ngày 22/02/1964.

69. Tiểu đoàn 1- Long An được chính thức thành lập đầu tiên tại đâu ?

a. ở khu vực kinh Hội đồng Sầm, xã Bình Hòa Bắc.

 b. ở trong nhà Hội đồng Sầm, xã Bình Phong Thạnh.

c. ở khu vực kinh Dương Văn Dương, xã Bình Hòa Bắc.

d. ở bên bờ kinh Vĩnh Tế, xã Bình Phong Thạnh.

70. Bạn cho biết ai là người Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 1 - Long An ?

a. Nguyễn Văn Chiểu.

b. Huỳnh Công Thân.

c. Nguyễn Văn Mới.

d. Võ Trần Chí.

71. Một Tiểu đoàn được mệnh danh là đơn vị có truyền thống “Điều đâu đi đó, chỉ đâu đánh đó, đánh đâu thắng đó !”. Bạn cho biết là Tiểu đoàn nào ?

a. Tiểu đoàn 1 LongAn.

b. Tiểu đoàn 307.

c. Tiểu đoàn 267.

d. Tiểu đoàn 2.

72. Năm 1964, ở trận Cù Tròn (xã Thanh Phú Long-huyện Châu Thành) chỉ với gần 30 chiến sĩ và nhân dân đã bẻ gãy một cuộc càn lớn bằng chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của hàng ngàn quân địch. Bạn cho biết trận đánh này diễn ra ngày tháng năm nào ?

a. Ngày 25/11/1964.

b. Ngày 26/11/1964.

c. Ngày 27/11/1964.

d. Ngày 28/11/1964. 

73. Năm 1964, ở trận Cù Tròn (xã Thanh Phú Long-huyện Châu Thành). Trong trận này, có gương tiêu biểu của Tiểu đội phó dùng thủ pháo diệt được xe tăng của địch. Bạn cho biết ông là ai ?

a. Lê Văn Bực.

b. Huỳnh Văn Um.

c. Trần Văn Bé.

d. Võ Tấn Đạt.

74. Năm 1964, Tỉnh ủy Long An triệu tập Hội nghị mở rộng và đưa ra Nghị quyết “Đẩy mạnh thế tiến công cách mạng, ra sức củng cố vùng giải phóng, củng cố phát triển cơ sở chính trị trong các vùng yếu, thị trấn, thị xã, đưa chiến tranh vào sâu trong lòng địch”. Bạn cho biết Hội nghị diễn ra vào tháng mấy ?

a. Cuối tháng 1 -1964.

b. Đầu tháng 3 -1964.

c. Cuối tháng 5 -1964.

d. Đầu tháng 7 -1964.

75. Giữa năm 1964, đồng chí nào nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Long An thay cho đồng chí Nguyễn Văn Chính được điều động sang Tỉnh ủy Mỹ Tho ?

a. Đồng chí Võ Trần Chí. 

b. Đồng chí Nguyễn Văn Mới

c. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ.

d. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu.

76. Tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc được xây dựng tại đâu?

a. Khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An.

b. Xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An

c. Khu phố Thanh Xuân, Phường 6, thành phố Tân An.

d. Xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An.

77. Ai là tác giả củaTượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc?

a. Điêu khắc gia Phạm Mười.

b. Điêu khắc gia Phan Gia Hương.

c. Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng.

d. Điêu khắc gia Nguyễn Hải.

78. Tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc được khánh thành vào thời gian nào?

a. Ngày 30/4/2010.

b. Ngày 28/4/2010

c. Ngày 2/9/2010.

d. Ngày 28/4/2011.

79. Tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc vào thời gian nào?

a. Ngày 17/4/1967.

b. Ngày 17/9/1967.

c. Ngày 17/9/1965.

d. Ngày 17/9/1966.

80. Tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc tại đâu?

a. Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần I.

b. Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần II.

c. Căn cứ Trung ương Cục, tỉnh Tây Ninh.

d. b và c đều đúng.

81. Cơ quan nào đã phong tặng danh hiệu Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc cho tỉnh Long An?

a. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

b. Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

c. Trung ương Cục miền Nam.

d. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

82. Tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần II, tỉnh Long An có bao nhiêu người được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?

a. Hai người.

b. Bốn người.

c. Năm người.

d. Sáu người.

83. Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến được thành lập vào thời gian nào?

a. Tháng 12/1966.

b. Tháng 1/1967.

c. Tháng 2/1967.

d. Tháng 10/1967.

84. Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến thuộc địa bàn huyện nào?

a. Huyện Cần Đước.

b. Huyện Cần Giuộc.

c. Huyện Tân Trụ.

d. Huyện Cần Đước và huyện Cần Giuộc.

85. Đơn vị nào của Mỹ đã đóng quân tại Căn cứ Rạch Kiến?

a. Lữ đoàn 3, Sư đoàn 9.

b. Sư đoàn 25 bộ binh cơ giới.

c. Sư đoàn kỵ binh không vận số 101.

d. Lữ đoàn 2, Sư đoàn 9.

86. Đơn vị nào được Tỉnh đội phân công hỗ trợ quân dân Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến đánh giặc?

a. Tiểu đoàn 1 Long An.

b. Tiểu đoàn 2 Long An.

c. Tiểu đoàn 267.

d. Tiểu đoàn 269.

87. C 315 là phiên hiệu của bộ đội địa phương huyện nào?

a. Huyện Cần Giuộc.

b. Huyện Châu Thành.

c. Huyện Tân Trụ.

d. Huyện Cần Đước.

88. Đại hội Dũng sĩ diệt Mỹ lần II tại Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến được tổ chức vào thời gian nào?

a. Cuối tháng 3/1967.

b. Tháng 7/1967.

c. Tháng 10/1967.

d. Tháng 12/1967.

89. Sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ diễn ra tại đâu?

a. Vùng hạ huyện Cần Đước.

b. Huyện Tân Trụ

c. Huyện Châu Thành.

d. Vùng hạ huyện Cần Giuộc.

90. Sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ ngày 5/6  đến 20/7/1967.

b. Từ ngày 5/6  đến 20/7/1965.

c. Từ ngày  5/6  đến 20/7/1966.

d. Từ ngày 5/6  đến 20/7/1969.

91. Lực lượng nào của ta đã tham gia sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ?

a. Tiểu đoàn 5 Nhà Bè.

b. C 316 bộ đội địa phương Cần Giuộc.

c. Du kích các xã vùng Hạ Cần Giuộc.

d. a, b, c đều đúng.

92. Sự kiện 18 ngày đêm đánh Mỹ của quân – dân vùng Hạ Cần Giuộc diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ ngày 8  đến 25/4/1967.

b. Từ ngày 8 đến 25/4/1968.

c. Từ ngày  8  đến 25/5/1967.

d. Từ ngày 8  đến 25/3/1967.

93. Trọng điểm đánh phá của Mỹ trong chiến dịch 18 ngày đêm là xã nào?

a. Xã Phước Lại.

b. xã Phước Vĩnh Tây.

c. Xã Đông Thạnh.

d. a và b đều đúng.

94. Hội nghị tổng kết 2 năm đánh Mỹ của huyện Đức Hòa được tổ chức vào thời gian nào?

a. Tháng 3/1967.

b. Tháng 5/1967.

c. Tháng 7/1967.

d. Tháng 10/1967.

95. Hội nghị tổng kết 2 năm đánh Mỹ của huyện Đức Hòa đã bìểu dương công trạng bao nhiêu tập thể cá nhân, tập thể điển hình trong đánh Mỹ ?

a. 40 tập thể, cá nhân.

b. 50 tập thể, cá nhân.

c. 60 tập thể, cá nhân.

d. 70 tập thể, cá nhân.

96. Người nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được biểu dương công trạng trong Hội nghị tổng kết 2 năm đánh Mỹ của huyện Đức Hòa là ai ?

a. AHLLVTND Trương Thị Giao.

b. AHLLVTND Nguyễn Thị Tân.

c. AHLLVTND Nguyễn Thị Hạnh.

d. AHLLVTND Nguyễn Thị Mỹ.

97. Tháng 10/1967, tỉnh Long An được chia làm mấy phân khu ?

a. 3 phân khu.

b. 2 phân khu.

c. 4 phân khu.

d. 1 phân khu.

98. Bí thư Phân khu ủy Phân khu 2 là đồng chí nào?

a. Đồng chí Nguyễn Văn Mới.

b. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ.

c. Đồng chí Võ Trần Chí.

d. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu.

99. Bí thư Phân khu ủy Phân khu 3 là đồng chí nào?

a. Đồng chí Nguyễn Văn Chính.

b. Đồng chí Huỳnh Công Thân.

c. Đồng chí Võ Trần Chí.

d. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu.

100. Đơn vị vũ trang nào của tỉnh Long An 3 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?

a. Tiểu đoàn 267.

b. Tiểu đoàn 1.

c. Tiểu đoàn 2.

d. Tiểu đoàn 504.

 


Chia sẻ từ đơn vị tổ chức