Triệu Thị Thiêm Hương
01/10/2021

Lưu ý thí sinh tham dự cuộc thi

Thí sinh tham dự cuộc thi phải trả lời đầy đủ 21 câu hỏi (20 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu tự luận) của Ban tổ chức trong thời gian 60 phút mới được tính là bài thi hợp lệ. Mật khẩu tham dự cuộc thi của thí sinh là "dongvanhg"
Chia sẻ từ đơn vị tổ chức