Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên
26/06/2021

Liên hệ


 Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên, Khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

      Điện thoại: 02963.875195 (từ 08h00 đến 16h00 hàng ngày).

     Email: ptuphap.tinhbien@angiang.gov.vn hoặc ptuphap.tinhbien@gmail.com

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức