Phạm Thị Thanh Tú
07/04/2019

Kontakt (Liên hệ)

Lieber Schülerinnen und Schüler/ Các em học sinh thân mến, 


bei Rückfragen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden/ các em có thể liên hệ với chúng tôi để giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chương trình:


via E-Mail/ qua E-Mail: dsdsummercamp2019@gmail.com


via Telefon/ qua điện thoại: 0936019598 (Frau Tu Pham/ cô Tú Phạm), 0914960795 (Herr Thomas Dippe/ thầy Thomas Dippe)


Ihr könnt auch unsere Facebook-Fanseite oder unsere Webseite besuchen/ Các em cũng có thể tìm hiểu thông tin qua fanpage facebook hoặc website của chúng tôi:


www.facebook.com/dsdsummercamp


www.dsd-summercamp.net


Herzliche Grüße/ Thân mến


Euer Deutschlehrerteam/ Các thầy cô


Frau Tu Pham und Herr Thomas Dippe/ Cô Tú Phạm và thầy Thomas Dippe


Chia sẻ từ đơn vị tổ chức