Thị đoàn Quảng Trị
03/10/2021

KẾ HOẠCH CUỘC THI

KẾ HOẠCH

 Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị với công tác bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy” năm 2021

-----

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021); kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy gắn với 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021); hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11. Ban Thường vụ Thị đoàn chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến ”Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị với công tác tham gia bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy” năm 2021, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong công tác phối hợp tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về pháp luật an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, hội viên, đội viên và quần chúng nhân dân địa phương.

- Cuộc thi phải được tổ chức chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí vui tươi và hiệu quả tuyên truyền, thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của đông đảo tuổi trẻ, quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã.

- Cuộc thi trực tuyến được triển khai và tổ chức trên website của Thị đoàn Quảng Trị http://thidoanquangtri.org.vn phải được đông đảo ĐVTTN trong toàn thị tham gia, đảm bảo các quy địch an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, hội viên, đội viên và khuyến khích quần chúng nhân dân địa phương tham gia.

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký cuộc thi; Vợ (Chồng), con của các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký cuộc thi không thuộc đối tượng tham gia cuộc thi

2. Nội dung:

+ Luật giao thông đường bộ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/2019/NĐ – CP.

+ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013

 3. Thời gian

- Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 4/10/2021 đến ngày 5/11/2021

- Thời gian tổng kết trao giải: Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2021

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

- Cuộc thi được tổ chức thi trực tuyến, có 01 bộ câu hỏi gồm 15 câu, trong đó có 14 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi người dự thi dự đoán số lượt người tham gia trả lời đúng, gần đúng nhất cả 14 câu hỏi.

- Hình thức thi như sau:

+ Bước 1: Sử dụng các thiết bị điện tử (máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng,…) có kết nối mạng để truy cập vào liên kết đặt tại website http://thidoanquangtri.org.vn

+ Bước 2: Thực hiện đăng ký đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Kết quả dự thi và số lượng người tham gia sẽ là căn cứ để Ban tổ chức Cuộc thi xét, trao giải tập thể và cá nhân.

IV THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

* Ban Tổ chức cuộc thi

1. Đ/c Nguyễn Thành Luân - Bí thư Thị đoàn - Trưởng ban.

2. Mời đồng chí Cao Nguyên Vũ - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã – Phó ban

3. Mời đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thị xã – Phó ban

4. Mời đồng chí Văn Thị Ngọc Lan – Phó Giám đốc trung tâm VHTT_TDTT – Thành viên

5. Đ/c Trần Quang Hải – UVBTV, Bí thư Đoàn phường 1 – Thành viên

6. Đồng chí Trần Văn Điền – Phó Bí thư Đoàn trường THPT thị xã – Thành viên

7. Đồng chí Lê Đồng – Giáo viên TPT Đội trường THCS Thành Cổ - Thành viên

8. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thạch – UVBCH Thị đoàn, Bí thư chi đoàn cơ quan chính quyền – Thành viên

* Ban Giám khảo cuộc thi

1. Đ/c Nguyễn Thành Luân - Bí thư Thị đoàn - Trưởng ban.

2. Mời đồng chí Cao Nguyên Vũ - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã – Phó Ban

3. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thạch – UVBCH Thị đoàn, Bí thư chi đoàn cơ quan chính quyền – Thành viên

* Thư ký Ban Giám khảo cuộc thi

1. Đồng chí Đường Gia Công – Cán bộ Thị đoàn

2. Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Ni – Nhân viên NTN thị xã

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

* Về giải tập thể:

- Ban tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các tập thể tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất (số lượng, chất lượng dự thi) gồm Giấy khen và tiền thưởng, cụ thể:

+ Giải nhất: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 1.000.000đ

+ Giải nhì: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 800.000đ

+ Giải ba: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 600.000đ

+ Giải khuyền khích: Giấy khen kèm theo tiền thưởng 500.000đ

Ban Tổ chức sẽ thống kê số lượng cán bộ, quần chúng nhân dân ở đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi để xếp giải tập thể cho đơn vị, địa phương đó.

(Ví dụ: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan chính quyền không phải là đoàn viên thanh niên ở cơ quan chính quyền tham gia thi thì tính số lượng thí sinh thi cho chi đoàn cơ quan chính quyền; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân thuộc địa bàn phường 1 không phải là đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia thi thì tính số lượng thí sinh thi cho Đoàn cơ sở phường 1 hoặc ban ATGT phường 1; Giáo viên, cán bộ nhà trường thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông tham gia thì tình cho Liên đội cơ sở giáo dục phổ thông đó)

* Về giải cá nhân

Ban Tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho các cá nhân có câu trả lời đúng và dự đoán số lượt người có cùng đáp đúng, gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng.

+ Giải nhất: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 1.000.000

+ Giải nhì: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 700.000đ

+ Giải ba: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 500.000đ

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Trân trọng kính đề nghị các cơ quan phối hợp hỗ trợ các nội dung:

1.1. Thị đoàn - Ban ATGT thị xã

- Xây dựng Kế hoạch báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi, triển khai cuộc thi đến các cơ sở Đoàn – Hội – Đội trong toàn thị xã; Chủ trì tổ chức phát động, tổng kết cuộc thi.

- Tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin của Đoàn và đảm bảo các điều kiện tổ chức cuộc thi. Thành lập BTC, BGK, Thư ký cuộc thi trực tuyến.

- Đề xuất, vận động nguồn kinh phí đảm bảo tổ chức cuộc thi.

1.2. Công an thị xã

- Đề nghị Đội Cảnh sát giao thông – trật tự thị xã xây dựng bộ câu hỏi gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án, Luật giao thông đường bộ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/2019/NĐ – CP, đến công tác an toàn giao thông trong điều kiện dịch, bệnh Covid-19 (nếu có).

- Đề nghị Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thị xã xây dựng bộ câu hỏi gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án liên quan đến nội dung Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013, đến công tác PCCC trong điều kiện dịch, bệnh Covid-19(nếu có).

- Gửi nội dung câu hỏi kèm phương án đáp án về Thị đoàn trước ngày 30/9/2021, qua địa chỉ gmail: thidoanquangtri1@gmail.com

- Triển khai nội dung cuộc thi đến đội ngũ công an thị xã, theo dõi, đánh giá kết quả dự thi của các đơn vị.

1.3. Phòng GD&ĐT thị xã

Phối hợp triển khai nội dung cuộc thi đến cán bộ, giáo viên, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn; theo dõi, đánh giá kết quả dự thi của các đơn vị.

1.4. Trung tâm VHTT-TDTT thị xã

Phối hợp tuyên truyền sâu rộng các nội dung cuộc thi đến đối tượng tham gia cuộc thi, tạo đợt sinh hoạt rộng rãi trong cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn.

1.5. UBMT và các đoàn thể thị xã - Ban ATGT các phường, xã

Kính đề nghị phối hợp tuyên truyền, triển khai nội dung cuộc thi đến đông đảo quần chúng nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi.

2. Các cơ sở Đoàn – Hội – Đội

- Căn cứ nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi triển khai đến ĐVTTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi hiệu quả.

- Khuyến khích tổ chức phát động tham gia thi trực tuyến tập trung tại các đơn vị (có maket tuyên truyền). Tạo hình ảnh đẹp trong ĐVTTN đến xã hội đồng thời có hiệu ứng tuyên tuyền cuộc thi cao.

- Các cơ sở Đoàn, các Liên đội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra ĐVTTN của đơn vị tham gia hiệu quả cuộc thi.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức