Liên đoàn Lao động quận Bình Tân
05/05/2022

KẾ HOẠCH


Tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động

và các quy định có liên quan đến Bộ Luật Lao động

 

 


          Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

          Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ ngày 25/3/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong hệ thống Công đoàn Thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 với chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

          Căn cứ Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

          Căn cứ nội dung cuộc họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân ngày 13/4/2022 về thông qua kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan đến Bộ Luật Lao động.

          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan đến Bộ Luật Lao động, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Hội thi là dịp để tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về Bộ Luật Lao động, về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, tích cực hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

          - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo nhiều kênh thông tin đa dạng để đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động tiếp cận với các quy định của pháp luật.

          - Nội dung thi thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động, nhất là người lao động khu vực ngoài nhà nước; tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động nhưng đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỂ LỆ VÀ THỜI GIAN THI:

          1. Đối tượng dự thi: Tất cả đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân.

          2. Nội dung thi: Tìm hiểu kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan đến Bộ Luật Lao động.

          3. Thể lệ thi:

          3.1. Hình thức thi: Hội thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang facebook “Liên đoàn Lao động quận Bình Tân” (https://www.facebook.com/liendoanlaodongbinhtan) thông qua website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myahoha.vn/).

          3.2 Cách thức tham gia:

          - Ban Tổ chức sẽ đăng tải đường dẫn (link) tham gia hội thi trên trang facebook Liên đoàn Lao động quận Bình Tân. Các thí sinh sẽ truy cập vào đường dẫn này để tham gia hội thi.

          - Thời gian nhận bài thi được tính từ khi Ban Tổ chức đăng tải đường dẫn (link) câu hỏi đến khi kết thúc hội thi.

          - Mỗi lần thí sinh đăng nhập vào để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm để thí sinh trả lời và 01 câu hỏi phụ (theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia hội thi này?). Thời gian làm bài của thí sinh là 10 phút.

          - Thí sinh dự thi tiến hành các bước sau đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra:

          + Bước 1: Truy cập trang facebook “Liên đoàn Lao động quận Bình Tân”, bấm Thích (Like) trang và bấm vào đường dẫn câu hỏi về trang facebook cá nhân của mình.

          + Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin bắt buộc: Thí sinh nhấn vào đường dẫn (link) đến trang mà Ban Tổ chức cung cấp để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh đăng ký tài khoản, với các thông tin bắt buộc: Họ và tên; Số điện thoại; Đơn vị công tác. Sau đó bấm “Cập nhật”.

          + Bước 3: Làm bài thi: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu phần thi của mình. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (mà thí sinh cho là đúng nhất) trong số các phương án mà Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án và bấm vào nút “lưu đáp án”.

          + Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời 10 câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người tham gia hội thi vào mục “theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia hội thi này?”.

          + Bước 5: Kết thúc bài thi

           Sau khi dự đoán số người trả lời, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

          Trường hợp thí sinh không bấm nút “Kết thúc bài thi”, thì khi hết thời gian làm bài, kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

          Trường hợp thí sinh hết thời gian làm bài, thì máy tính tự động dừng phần làm bài của thí sinh, kết quả làm bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức và có thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của bài thi này sẽ được mặc định bằng 0 (không).

          * Lưu ý:

          - Khi đăng ký tài khoản dự thi, thí sinh cần điền đầy đủ nội dung thông tin cá nhân (Họ và tên; Số điện thoại; Đơn vị công tác). Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu thí sinh đạt giải cao mà không đảm bảo thông tin để liên hệ và các thông tin bắt buộc khác.

          - Mỗi tài khoản dự thi chỉ sử dụng được 01 lần và mỗi thí sinh tham gia chỉ được tham gia dự thi 01 lần.

          * Phương thức xác định người thắng cuộc:

          - Bài dự thi được tính là hợp lệ khi đáp ứng các yêu cầu mà Ban Tổ chức quy định ở trên (bấm “thích” và chia sẻ bài đăng đường link tham gia Hội thi về trang facebook cá nhân).

          - Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng, cụ thể:

          + Mỗi câu trả lời trắc nghiệm đúng sẽ được 01 điểm (tối đa là 10 điểm). Thí sinh nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ sẽ là người giành giải nhất, lần lượt xét những người trả lời đúng hết các câu hỏi có số dự đoán gần đúng tiếp theo để xét giải nhì, ba và khuyến khích.

          + Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi của thí sinh để xét giải, thí sinh nào có thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.

          + Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán, cùng thời gian hoàn thành bài thi thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức, thí sinh nào gửi bài thi về Ban Tổ chức sớm hơn trong tuần thi thí sinh đó sẽ là người chiến thắng.

          + Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) có cùng số điểm, cùng thời gian hoàn thành bài thi, cùng thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức thì Ban Tổ chức quyết định những người đó cùng đạt giải (đồng hạng).

          - Số dự đoán của thí sinh về số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong hội thi không phân biệt chênh lệch trên hay chênh lệch dưới so với số liệu chính xác do hệ thống trích xuất.

          4. Thời gian thi: hội thi sẽ diễn ra từ 11 giờ 00 phút ngày 09 tháng 5 năm 2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 09 tháng 6 năm 2022.

          III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, TRAO GIẢI VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO:

          1. Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao giải cho người dự thi có phần thi trắc nghiệm chính xác và có câu dự đoán gần đúng nhất. Cụ thể:

          - 1 giải nhất: 2.000.000 đồng.

          - 1 giải nhì: 1.500.000 đồng.  

          - 2 giải ba: 1.000.000 đồng.

          - 15 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng

         - 01 giải phong trào trị giá 1.000.000 đồng dành cho đơn vị có thí sinh đạt giải thứ hạng và số lượng người tham gia dự thi đông nhất.

          Tùy theo số lượng thí sinh tham gia mà Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

          2. Tổng kết, trao giải: phần tổng kết, trao giải hội thi dự kiến sẽ được tổ chức trong hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022.

          3. Các tài liệu tham khảo:

          - Bộ Luật Lao động năm 2019;

          - Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

          - Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

          - Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

          - Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Thành lập Ban Tổ chức hội thi:

          - Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, Trưởng ban;

          - Đồng chí Mai Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, Phó ban;

          - Đồng chí Phạm Thị Thanh Thuận - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, Thành viên;

          - Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, Thành viên;

          - Đồng chí Trần Thị Hồng Gấm - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, Thành viên;

          - Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận, Thành viên;

          - Đồng chí Ngô Thị Mỹ Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận, Thành viên;

          - Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Kế toán Liên đoàn Lao động quận, Thành viên;

          - Đ/c Nguyễn Đức Thắng -  Phó Giám đốc Nhà Văn hóa lao động quận, Thành viên;

          - Đồng chí Trương Minh Hùng -  Nhân viên Nhà Văn hóa lao động quận, Thành viên;

          - Đồng chí Võ Hồng Tuyền -  Cộng tác viên Liên đoàn Lao động quận, Thành viên.

          Ban Tổ chức hội thi chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và công tác tổ chức hội thi; căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng và công bố giải thưởng; trường hợp xảy ra tranh chấp về tài khoản thắng giải, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

          2. Phân công thực hiện:

          2.1. Đối với Liên đoàn Lao động quận:

          - Ban Chính sách pháp luật chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan đến Bộ Luật Lao động; xây dựng thể lệ dự thi và soạn ngân hàng câu hỏi; tham mưu công tác khen thưởng; phối hợp CĐCS vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tích cực tham gia hội thi.  

          - Ban Tuyên giáo và Nhà Văn hóa lao động chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết kế giao diện, nhập câu hỏi vào phần mềm trực tuyến MyAloha của hội thi.

          - Ban Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu kinh phí tổ chức, kinh phí sử dụng phần mềm phục vụ hội thi, cơ cấu giải thưởng, kinh phí bồi dưỡng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo theo quy định.

          - Văn phòng Liên đoàn Lao động quận chịu trách nhiệm công tác hậu cần, phát hành thư mời khi tổ chức phát giải.

          2.2. Đối với các Công đoàn cơ sở trực thuộc: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực tham gia hội thi.

          Trên đây là kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân về tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan đến Bộ Luật Lao động. Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch này tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực tham gia hội thi./.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức