Nhằm mục đích hỗ trợ cho Giáo viên, Giảng viên nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến Ad hướng dẫn sử dụng công cụ tạo lớp học trực tuyến trên Myaloha cụ thể như sau:

B1: Từ trang chủ https://myaloha.vn chọn đăng nhập và lựa chọn vai trò Giáo viên/Giảng viên (lưu ý chọn đúng vai trò để có thể sử dụng đủ các tính năng hỗ trợ của Myaloha dành cho Giáo viên, Giảng viên.

anh-baiviet-5145e6a3883-46dc-4e9a-aa6d-0a64685ac917.png

B2: Chọn tạo bài tập, bài học để lưu trữ và sử dụng cho nhiều lớp học khác nhau

anh-baiviet-5141f14566e-3166-4bb7-9b84-3808201e46d4.png

Bài tập là ngân hàng đề thi trắc nghiệm được giáo viên tạo sẵn, để sử dụng cho nhiều lớp học khác nhau.

Bài học là các bài viết chia sẻ kiến thức, video, hoặc các file pdf do giáo viên đính kèm nhằm phục vụ mục đích giảng dạy.


B3: Tạo lớp học

Chọn Thêm lớp để tạo một lớp mới, bạn có thể đặt thời gian bắt đầu và kết thúc lớp. Hết ngày kết thúc, học viên sẽ không còn vào lớp được nữa.

anh-baiviet-514f403d096-bada-4b93-9f75-1397262677c2.png

Ở đây bạn cài đặt các thông tin như Tên lớp, số lượng học viên tối đa của lớp (có thể để trống nếu không muốn giới hạn), và đặt tên lớp cho chính xác để học viên dễ dàng tìm ra tên lớp của bạn.


B4: Đưa các nội dung vào lớp

Sau khi tạo lớp xong, bạn lần lượt đưa các bài tập và bài học vào lớp. Bạn có thể dùng đi dùng lại các bài tập, bài học này cho từng lớp khác nhau mà không phải tạo lại bài tập, bài học. Trong mỗi lớp học bạn tiến hành cài đặt thời gian mở đóng đề, thời gian làm bài, số lượng câu hỏi cho từng đề theo từng lớp khác nhau bằng cách chọn cài đặt:

anh-baiviet-514e2fc803d-0115-4a6e-81a9-1c0d90e8b69b.png


Bạn cũng có thể tùy chọn trộn câu hỏi, trộn đáp án, hiển thị công thức toán học cho từng bộ đề theo từng lớp.

anh-baiviet-51489365d02-e224-4bb8-ad07-75f31a5d1ab2.png

B5: Cài đặt cho học viên vào lớp

Để học viên có thể vào lớp được có 2 cách. Cách 1 là học viên truy cập Myaloha và tìm tên lớp hoặc tên giáo viên

Cách 2 là bạn chia sẻ link vào lớp, mã QR để học viên tự tham gia lớp như sau:

Chọn truy cập vào lớp học, ở thẻ Tổng quan lớp chọn cài đặt:


anh-baiviet-51461e55feb-fa14-4250-b1f4-9d41165519a0.png

Sau đó bật chế độ cho phép học sinh vào lớp bằng mã QR hoặc link, copy mã này gửi cho thí sinh, thí sinh chỉ cần đăng nhập và nhấn vào link là có thể tham gia lớp của bạn

anh-baiviet-51462605a31-8a70-444d-a760-8af0ac8a4f3f.png

B6: Quản lý lớp

Trong quá trình giảng dạy bạn có thể thêm xóa bài tập, bài học ra khỏi lớp. 

Hoặc mời học viên, xóa học viên ra khỏi lớp ở trang quản lý thành viên và nhiều tính năng quản lý khác. 

Hoặc kiểm duyệt tình trạng xin vào lớp của từng học viên như hình:


Myaloha hi vọng với công cụ quản lý lớp học trực tuyến Myaloha có thể giúp bạn quản lý lớp học một cách hiệu quả nhất. Xin cảm ơn!