Bước 1: Truy cập phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong-14080?gidzl=3sp7LuCTcIWESiHGYGER9mHtm5kU1Cyj72QH1Pm5c7XC9yrJpLR0V1yZc0gRKi8b7YISNJ2qGMnEYXoJ80

Hoặc dùng điện thoại truy cập Zalo quét mã QR bên dưới:

 

 

Hoặc trên máy tính cá nhân bạn truy cập https://myaloha.vn, chọn “Dự thi”,   nhập Mã dự thi: H9TNXX

Bước 2: Khi đến trang cuộc thi của Ban tổ chức, các bạn sẽ nhìn thấy Banner của Ban tổ chức, Điểu lệ cuộc thi... thí sinh nhấn vào xem các thông tin hoặc nhấn chọn nút "THAM GIA DỰ THI" để vào dự thi.

Chọn đặng nhập bằng tài khoản Facebook, gmail hoặc Zalo.

Bước 3: Hệ thống hiển thị khung CẬP NHẬT THÔNG TIN, thí sinh điền đầy đủ thông tin gồm:

         - Họ và tên: Điền đầy đủ có dấu (Ví dụ nhập: Phan Minh Hà, Phạm Thị Hiền...)

- Số điện thoại: Nhập Số điện thoại của cá nhân

- Lớp, MSSV, Nơi công tác:  Nhập chi bộ của mình (ví dụ: Lạc Câu, Nam Hà, Công an...)

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn “CẬP NHẬT”

Bước 4: Thí sinh trả lời các câu hỏi.

Sau khi làm bài xong, thí sinh chọn “KẾT THÚC” (đối với giao diện điện thoại không có phần này), sau đó chọn NỘP BÀI” để hoàn thành bài thi của mình.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả làm bài của mình bằng cách nhấn vào tài khoản bên góc phải và chọn “LỊCH SỬ LÀM BÀI”

Bước 5Sau khi thi xong, thí sinh chọn “ĐĂNG XUẤT” bên góc phải màn hình để thoát khỏi hệ thống.