GÓI TÀI KHOẢN TỔ CHỨC CUỘC THI TRÊN MYALOHA

Bảng giá áp dụng từ ngày 01.09.2022

Extra

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

Free

3,000 lượt thi
Tạo đề trắc nghiệm, tự luận, thống kê theo nhóm đơn vị...

DÙNG THỬ
Miễn phí

Basic

5,000 lượt thi
Nhóm tính năng
cơ bản

700,000 đ
(30 ngày sử dụng)

Plus

40,000 lượt thi
Nhóm tính năng
nâng cao

3,300,000 đ
(30 ngày sử dụng)

Premium

80,000 lượt thi
Không giới hạn
tính năng

5,500,000 đ
(30 ngày sử dụng)

(*) Giá trên đã bao gồm VAT

Basic Plus Premium
Thời hạn 30 ngày 30 ngày 30 ngày
Dung lượng Lượt thi tối đa/cuộc thi 5.000 40.000 80.000
Lượng truy cập cùng lúc   100 200 300
Thiết bị bảo mật server   Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3
Email cuộc thi nội bộ   300 500 1000
Cấu hình bộ đề Câu hỏi trắc nghiệm (1 đề) 200 300 500
Câu hỏi tự luận (1 đề) 2 3 5
Phân nhóm bộ đề   3 bộ đề 5 bộ đề 10 bộ đề
Câu hỏi, đáp án hình ảnh Câu hỏi hình ảnh Câu hỏi hình ảnh Câu hỏi, đáp án hình ảnh
Trộn đề Trộn câu hỏi Trộn câu hỏi Trộn câu hỏi, đáp án
Giao diện Chọn template cuộc thi   2 mẫu cơ bản 2 mẫu cơ bản 2 mẫu cơ bản, 4 mẫu nâng cao
Đơn vị đồng hành, tài trợ
Ưu tiên hiển thị tìm kiếm
Bật tắt bảng xếp hạng
Hiển thị mô tả cơ bản  
Cài đặt thí sinh Form khai báo thông tin thí sinh Tùy chỉnh 1 trường thông tin Tùy chỉnh 1 trường thông tin Tùy chỉnh 2 trường thông tin
Tùy chỉnh số lần làm bài
Đặt mật khẩu cuộc thi
Cài đặt thời gian các đợt thi  
Thống kê Thống kê theo nhóm đơn vị  
Thống kê theo ngày tùy chọn
Hiển thị xếp hạng Top 10 Top 20 Top 50
Hỗ trợ Hỗ trợ sự cố Giờ hành chính Giờ hành chính Giờ hành chính
 • Dung lượng
 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 3,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 50
 • Thiết bị bảo mật server cấp 1
 • Email cuộc thi nội bộ 100
 • Tính năng
 • Số câu hỏi trắc nghiệm tối đa 1 đề thi 200 câu
 • Số câu hỏi tự luận tối đa 1 đề thi 1 câu
 • Phân nhóm bộ đề 2 bộ đề
 • Câu hỏi hình ảnh
 • Trộn câu hỏi
 • Giao diện
 • Chọn template cuộc thi (01/10/2022)
 • Giao diện
 • Form khai báo theo mẫu
 • Tùy chỉnh số lần làm bài
 • Đặt mật khẩu cuộc thi
 • Thống kê
 • Thống kê theo nhóm đơn vị
 • Hiển thị xếp hạng top 5
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn
 • 30 ngày
 • Dung lượng
 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 5,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 100
 • Thiết bị bảo mật server cấp 2
 • Email cuộc thi nội bộ 300
 • Tính năng
 • Số câu hỏi trắc nghiệm tối đa 1 đề thi 200 câu
 • Số câu hỏi tự luận tối đa 1 đề thi 2 câu
 • Phân nhóm bộ đề 3 bộ đề
 • Câu hỏi hình ảnh
 • Trộn câu hỏi
 • Giao diện
 • Chọn template cuộc thi (01/10/2022)
 • Hiển thị đơn vị đồng hành, tài trợ
 • Cài đặt thí sinh
 • Tùy chỉnh trường 1 trường thông tin
 • Tùy chỉnh số lần làm bài
 • Đặt mật khẩu cuộc thi
 • Thống kê
 • Thống kê theo nhóm đơn vị
 • Hiển thị xếp hạng top 10
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn
 • 30 ngày
 • Dung lượng
 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 40,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 200
 • Thiết bị bảo mật server cấp 3
 • Email cuộc thi nội bộ 300
 • Tính năng
 • Số câu hỏi trắc nghiệm tối đa 1 đề thi 300 câu
 • Số câu hỏi tự luận tối đa 1 đề thi 3 câu
 • Phân nhóm bộ đề 5 bộ đề
 • Câu hỏi hình ảnh
 • Trộn câu hỏi
 • Giao diện
 • Chọn template cuộc thi (01/10/2022)
 • Đơn vị đồng hành, tài trợ
 • Ưu tiên hiển thị tìm kiếm
 • Cài đặt thí sinh
 • Tùy chỉnh trường thông tin
 • Tùy chỉnh số lần làm bài
 • Đặt mật khẩu cuộc thi
 • Thống kê
 • Thống kê theo nhóm đơn vị
 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng top 20
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn
 • 30 ngày
 • Dung lượng
 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 80,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 300
 • Thiết bị bảo mật server cấp 3
 • Email cuộc thi nội bộ 1000
 • Cấu hình bộ đề
 • Số câu hỏi trắc nghiệm tối đa 1 đề thi 500 câu
 • Số câu hỏi tự luận tối đa 1 đề thi 5 câu
 • Phân nhóm bộ đề 10 bộ đề
 • Câu hỏi, đáp án hình ảnh
 • Trộn câu hỏi, đáp án
 • Giao diện
 • Chọn template cuộc thi (01/10/2022)
 • Đơn vị đồng hành, tài trợ
 • Ưu tiên hiển thị tìm kiếm
 • Bật tắt bảng xếp hạng
 • Hiển thị mô tả cơ bản
 • Cài đặt thí sinh
 • Tùy chỉnh trường thông tin
 • Tùy chỉnh số lần làm bài
 • Đặt mật khẩu cuộc thi
 • Cài đặt thời gian các đợt thi
 • Thống kê
 • Thống kê theo nhóm đơn vị
 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng top 50
 • Hỗ trợ
 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính