ĐỀ THI TIẾNG ANH VÒNG TRỰC TUYẾN BẢNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC (Tuần 2)

60 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Minh Sơn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Huỳnh Khánh Vương

Nguyễn Huỳnh Khánh Vương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Trần Thị Kim Khánh

Trần Thị Kim Khánh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Bùi Thị Huyền

Bùi Thị Huyền

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Bùi Thị Huyền

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Thị Ngọc Diệu

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Ngọc Tú

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN