Câu hỏi ôn tập IC3 - phần 1_5

20 câu 20 phút

Trạng thái:

IC3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Đình Anh kim

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Yen Ngo

Thanh Yen Ngo

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:23

Thanh Yen Ngo

Thanh Yen Ngo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:07

Thanh Yen Ngo

Thanh Yen Ngo

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:01:31

 • 04

  Thanh Yen Ngo

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:06:14

 • 05

  Thanh Yen Ngo

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:01:43

 • 06

  Thanh Yen Ngo

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan