Câu hỏi ôn tập IC3 - phần 1_4

20 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Đình Anh kim

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Gia LeDong

Gia LeDong

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

Gia LeDong

Gia LeDong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:42

Gia LeDong

Gia LeDong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

 • 04

  Gia LeDong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

 • 05

  Gia LeDong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

 • 06

  Gia LeDong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan