Câu hỏi ôn tập IC3 - phần 1_2

20 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Đình Anh kim

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Lưu Khánh Vy

Nguyễn Lưu Khánh Vy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Gia Huy Đao

Gia Huy Đao

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:41

Hoàng Anh Lee

Hoàng Anh Lee

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:49

 • 04

  Hoàng Anh Lee

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:52

 • 05

  Gia Huy Đao

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:53

 • 06

  Nguyễn Lưu Khánh Vy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:54

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan