Câu hỏi ôn tập IC3 - phần 1_1

40 câu 60 phút

Trạng thái:

IC3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Đình Anh kim

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuan Nguyen

Tuan Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:02

Hoàng Anh Lee

Hoàng Anh Lee

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:01

Hoàng Anh Lee

Hoàng Anh Lee

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:03

 • 04

  Hoàng Anh Lee

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:03

 • 05

  Hoàng Anh Lee

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:03

 • 06

  Hoàng Anh Lee

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:03

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan