TÌM HIỂU VỀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ LUẬT AN NINH MẠNG

50 câu 20 phút

Trạng thái:


Cuộc thi từ 26/10 đến 6/11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Việt Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hạnh

Nguyễn Hạnh

HẠNG

2

Số điểm 56%

Thời gian làm 00:19:05

Trònn Vo

Trònn Vo

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:19:27

Diệu Hiền

Diệu Hiền

HẠNG

3

Số điểm 46%

Thời gian làm 00:06:40

 • 04

  Lan Le

  Số điểm: 46%

  Thời gian làm: 00:08:39

 • 05

  Tuấn Cảnh

  Số điểm: 46%

  Thời gian làm: 00:19:20

 • 06

  Cậu Út Đẹp Trai

  Số điểm: 42%

  Thời gian làm: 00:07:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan