CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ NQ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

1 câu 10 phút

Trạng thái:

Kết quả hình ảnh cho LO GO ĐOÀN THANH NIÊN

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mai Văn Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mai Văn Dương

Mai Văn Dương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:08

Mai Văn Dương

Mai Văn Dương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Dương Mai

Dương Mai

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan