Test Toán Tuần 2 Tháng 7

25 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đạt Hữu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Sơn Hải Phạm

Sơn Hải Phạm

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:01:16

Amip Trùng

Amip Trùng

HẠNG

1

Số điểm 88%

Thời gian làm 00:29:46

Nguyễn Bảo

Nguyễn Bảo

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:13:09

 • 04

  Lvy Quắn

  Số điểm: 68%

  Thời gian làm: 00:29:59

 • 05

  Băng Nhi

  Số điểm: 64%

  Thời gian làm: 00:30:00

 • 06

  Tú Nhi

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:30:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan